Nyheter & Trender

Webb & Strategi sedan 2003

Stor nyhet idag kring Google Analytics – Att byta till Google Analytics version 4 är en lösning

jul 3, 2023

För oss som jobbar med webbstrategi kom det idag en hyfsat stor nyhet från IMY som lett till olika medierubriker som inte är helt enkla att tolka eller vara säker på om de är relevanta.

Intressant att det idag blivit en förhållandevis stor nyhet kring en Google-Analytics-version som Google själva nu lämnar bakom sig till förmån för version 4 av Google Analytics.

Integritetsskyddsmyndighetens beslut i korthet

IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, publicerade idag en nyhet att man bötfäller flera svenska företag och att man förväntar som en följd att detta kommer ”ge vägledning även för andra organisationer som använder Google Analytics.” Det sägs också att ”Granskningarna avser en version av Google Analytics från 14 augusti 2020.” En bakgrund finns i ”EU-domstolens så kallade Schrems II-dom” som kom 16/7-2020.

Googles agerande och lösning

Dock, med Google Analytics 4 som kom för ett drygt år sedan har Google redan tagit nödvändiga steg framåt för att tillgodose kraven enligt GDPR. I det perspektivet är det lite förvånande att denna dom från IMY fått ett så stort genomslag och uppmärksamhet.

Dessuom avvecklar Google sin tidigare version av Google Analytics, just idag får man denna information på det äldre Google Analytics Universal: ”Denna egendom är schemalagd för att sluta behandla data inom kort. När detta sker behöver du en Google Analytics 4-egendom för att kunna mäta resultatet på din webbplats.”

Uppdatering 10/7
Samtidigt ska sägas att det har funnits några frågetecken, främst som rör det faktum att Google är ett Amerikanskt företag, teoretiskt finns då en möjlighet att Amerikanska myndigheter kommer kräva insyn i data. Här meddelar IMY att det 10/7-2023 togs ett beslut i EU om detta så man kan förvänta att även denna oklarhet är klarlagd eller kommer bli det inom kort.

Så hur jobba framåt med webbanalys?

Ja det slutliga svaret finns nog egentligen inte idag, men man kan tänka några alternativ:

1. Det enklaste är att gå över till GA4 om du inte redan gjort det. Man behöver konfigurera GA4 korrekt och informera med tydlig Cookie consent-funktion. I alla händelser så bromsar ju som sagt Google Analytics in för att stanna helt inom kort, ta bort det scriptet.

2. Man kan välja en annan tjänst för webbanalys. Ett populärt alternativ är t.ex. tjänsten Matomo som erbjuder lösningar för webbanalys och kanske är det också en hel del aktörer som när de ändå ska uppgradera från Google Analytics Universal också tar steg bort från Google. Vill man vara mer på säkra sidan är det uppenbart bättre att lämna Googles analys verktyg helt.

Artikeln är vår egen bedömning av läget med förslag hur man kan komma vidare i nuläget på ett enkelt sätt, sedan får vi se hur detta utvecklas framåt. Artikeln är inte en djupare analys och som det brukar heta i dessa sammanhang, denna information är inte avsedd att utgöra juridisk rådgivning.

PS. Som ett litet PS finns här mer att hämta, Ett Bonnierföretag blev bötfällt av IMY i ett beslut 26/6-2023 i ett ärende som rörde:
”IMY har granskat hur Bonnier News samlar in och hanterar personuppgifter med syftet att använda dessa för marknadsföring. Bolaget samlar in uppgifter från flera olika källor som sedan används för riktad annonsering på webben, marknadsföring som skickas via fysisk post och telefonförsäljning.” Det ger som slutsats att man bör vara noggrann med vilken rättslig grund man stöder sig på vid hanteringen av personuppgifter i sin marknadsföring.

Artikeln uppdaterad 2023-07-10 med förtydligande om konsekvensen av att Google är ett Amerikanskt företag samt om beslutet av EU.

Fler nyheter

Trendspaning – Webbtrender 2024 att ha koll på!

Vid årsskiftet är det dags att fundera på trender vi sett och trender som kommer, här listar vi några webbtrender för 2024. I vår trendspaning med webbtrender för 2024 hittar du bl.a. Lågkonjunkturen verkar fortsätta, vad göra? EU’s GDPR och DMA ställer nya krav t.ex....

läs mer

AdCrea AB nu två år – Va kul!

Ytterligare ett år till ända, med möjlighet till nya insikter och reflektioner. Omsättningen har ökat och fler kunder och nya projekt har kommi till. Här kommer några reflektioner och en summering efter ett andra år för AdCrea AB - Webb & Strategi! Några...

läs mer

Ny artikel i Kunskapsbanken – Lyckas med nyhetsbrev

Det finns en föreställning att epost bara är spam och att det inte funkar som marknadsföringskanal, det stämmer inte om man jobbar smart! Tipsar här om en artikel i kunskapsbanken hur du kan jobba smart med epostmarknadsföring och nyhetsbrev med e-post....

läs mer

Nyhetsarkiv

Kan vi hjälpa dig?