Innehåll - Text & Bild

Webb & Strategi sedan 2003

Bra innehåll, texter och bilder behövs för att lyckas!

I många webbprojekt så står vi för framtagning av innehåll såsom texter och bilder. Allra bäst blir det om vi kan vara med från start med webbstrategi, analys av målgrupp och arbetet med sökmotoroptimering.

Målet är att skapa en stark upplevelse visuell för besökarna som bygger varumärket så de väljer att stanna på webbplatsen, vill läsa mer, klicka vidare och agera tex genom att ta kontakt.

Innehållet behöver anpassas till målgruppen

Den upplevelse man vill skapa måste vara genomgående från logotyp, färgschema och webbdesign till texter och bilder. Självklart ska denna helhet också anpassas till målgruppen!

Det är en utmaning att få till bra bilder & video

Det vanligaste är nog ändå att man jobbar mot olika bildbanker för att få ihop ett bra visuellt material. Samtidigt är det svårslaget och en helt annan nivå med egna bilder och egna miljöer.

Det är ingen tvekan att video kommer mer och mer för att öka upplevelsen.

Det är viktigt att texterna har rätt attityd

Här är kanske den största utmaningen att man skriver texter som man själv skulle vilja läsa om ämnet, men själv är man ju expert. Men frågan är ju vilken nivå målgruppen ligger på. 

Detta gäller även de begrepp man vill synas på, frågan att ställa är ju vilka säkfraser målgruppen använder, inte vilka sökfraser som någon insatt i ämnet anser vara relevanta.

Google älskar text, mycket text

Om man vill synas på Google så är en viktig faktor att ha rikligt med text, vi sätter som minimimål att ha minst 300 ord på varje sida, men många rekommenderar 500 eller så mycket som 2000 ord på varje sida. Google älskar text, mycket text!

Google älskar webbplatser som hålls uppdaterade

Om man vill synas på Google så är en viktig faktor att jobba med nyheter så hemsidan hålls uppdaterad. Nyheterna ska helst ha rikligt med text. Google älskar uppdaterade webbplatser.

Innehållsmarknadsföring / Content marketing

Med innehållsmarknadsföring tar man det ett steg längre, här är ett målet att med hjälp av ett bra innehåll oftast texter utbilda och visa att man är rätt leverantör. Det kan också handla om ett bra innehåll på andra plattformar och kanaler tex i sociala medier.

Ett vanligt begrepp eller koncept är Inbound Marketing som vi jobbat med sedan 2014.

Ett bra innehåll är avgörande för ett lyckat webbprojekt

Vi på AdCrea i Borås kan innehåll som text och bild och har jobbat med webb sedan 2003. Vi erbjuder helhetslösningar inom webb och strategi från idé till produktion som marknadsför ditt varumärke! Vi vänder oss främst till mindre och medelstora företag, utgår från Borås och är verksamma i hela Sverige.

Kan vi hjälpa dig?

Mer om webbproduktion och webbprojekt?

Vi erbjuder tjänster för webbproduktion, marknadsföring och webbstrategi. Vi hjälper företag att utvecklas och dra nytta av webben. Här är några förslag på sidor att besöka om du vill veta mer om vårt erbjudande.