Workshop / Kickoff

Webb & Strategi sedan 2003

Workshops för webbstrategi & webbprojekt

För att forma eller sjösätta en webbstrategi brukar man någonstans på vägen sätta upp en workshop för att få ett nuläge och en konkret handlingsplan.

En workshop lönar sig även om det kräver en samlad insats. Det ger en bred input och möjlighet att samla gruppen så ni får en gemensam målbild.

En workshop / kickoff utbildar och ger en bra grund

Det ger möjlighet att lyssna, lära och se ett nuläge av verksamheten med input från olika håll. En workshop lägger en god grund för beslut om budget och projekt som behövs för att nå de strategiska målen.

Vad bör ingå i en workshop för webbstrategi?

Några saker som brukar ingå är tex:
– I vilka kanaler finns ni idag digitalt, och vilka aktiviteter har ni där?
– Syftet med webbnärvaron med fokus på målgrupp och budskap.
– Positionering / varumärke, var befinner vi oss på webben i förhållande till våra konkurrenter?
– I vilka digitala kanaler kan man nå ut till målgruppen?
– Hur dra in trafik till webbplatsen? SEO, Google Ads, Sociala medier osv.
– Vilket innehåll är relevant för målgruppen i de olika kanalerna?
– Vilka Call to Action bör finnas med som uppmanar besökarna att agera?
– Handlingsplan med resursfördelning samt hur uppföljningar och utvärderingar ska se ut.

Hur genomförs en workshop för webbstrategi?

För många mindre verksamheter kommer man långt med enkelt upplägg med följande flöde
1. Input – Relevanta rapporter som visar status på webben för den senaste tiden. Det är också viktigt att rätt personer är med på mötet och har tänkt igenom frågeställningarna.
2. Workshop – En workshop tar vanligtvis en till några timmar om alla är väl förberedda och det går att samlas kring de olika ingående delarna.
3. Output – En rapport med analys och förslag framåt. Här brukar ingå en marknadsplan på aktiviteter som visar vilka resurser som krävs med en tidplan.

För lite större verksamheter eller där man behöver en mer kvalificerad webbstrategi krävs mer tid och det behövs ofta efter själva workshopen mer förberedande arbeten innan man i praktiken kan sätta spaden i jorden och börja jobba. Tex för att tydligare definiera målgrupper / personas, publiceringsplan, sökordsanalys och förstudie för webbprojekt. 

Behöver du en workshop för att komma vidare på webben?

Vi på AdCrea i Borås har genomfört många workshops genom åren och har jobbat med webb sedan 2003. Vi hjälper dig forma en strategi som både inkluderar webb och varumärke! Vi vänder oss främst till mindre och medelstora företag, utgår från Borås och är verksamma i hela Sverige.

Kan vi hjälpa dig?

Mer om webbstrategi

Vi erbjuder tjänster för webbproduktion, marknadsföring och webbstrategi. Vi hjälper företag att utvecklas och dra nytta av webben. Här är några förslag på sidor att besöka om du vill veta mer om vårt erbjudande.