Kunskapsbank

Webbstrategi – Börja med varumärke och målgrupp

Eftersom det är logotypen och varumärket som bär företaget så måste varje strategi för marknadsföring börja med att definiera varumärket och de olika målgrupper som finns. Ett starkt varumärke ger en konkurrensfördel!

Nedan punkter är inte särskilt originella, men de ger ändå en enkel checklista på saker som behöver komma med så man kan börja jobba med den konkreta webbstrategin.

  1. Affärsidé, Mission & Vision

Affärsidén ska kort och kärnfullt beskriva vad företaget gör och för vem. Håll det enkelt och tydligt tänk inte att allt måste komma med. Varför finns vi och vad vill vi åstadkomma? Vad är vår mission som vi med stolthet kan stå upp för? Besläktat är visionen som också uttrycker långsiktiga mål och ger en riktning vart ni strävar.

Med en konkret profilmanual eller varumärkesplattform blir det enklare att få med medarbetare och andra aktörer i arbetet att bygga varumärket. Inkludera medarbetarna så alla drar i samma riktning! Informera, engagera och tilldela resurser så bygger du ett lag där alla drar i samma riktning.

  1. Bygg varumärket och de löften det står för kring ett bra namn och en stark logotyp.

Arbetet att ta fram en logotyp och grafisk profil bör vara det första du gör innan du går vidare med all övrig kommunikation, utan logotyp funkar det inte. Här är utmaningen att skapa starka uttryck och känslor med små nyanserade medel.

Varumärkeslöftet sammanfattar ert åtagande ert ”löfte” till kunden. Knyt detta till era USPar och de målgrupper ni har. Lev löftet vid varje kommunikationstillfälle och kundkontakt.

  1. Vilka värden positionerar er i förhållande till konkurrenterna

Kärnvärden är värderingar som hjälper att hålla kursen och att fatta bra beslut. Vilka är era värdeord eller värdegrund, håll er till en handfull begrepp och utveckla dem med några enkla meningar som kan vägleda det dagliga arbetet inom företaget.

Var står ni idag i förhållande till era konkurrenter? Positionering, sätt upp nyckeltal, KPIer som ger en bild av er position på marknaden i förhållande till era konkurrenter. Sätt mål hur ska utveckla er position framåt och som anger en tydlig riktning.

  1. Identifiera din målgrupp så du vet vem du riktar dig till

Din målgrupp är den grupp människor som är särskilt intressanta som köpare av företagets produkter eller tjänster, dina viktigaste potentiella kunder  helt enkelt. Målgruppen eller målgrupperna är de personer ni primärt riktar er kommunikation till.

Om man inte har identiferat sin målgrupp blir marknadsföringen mer lik en blind höna som försöker hitta fröna. Det är smart att analysera de olika målgruppernas behov och önskemål och hur ni möter respektive grupp med ert erbjudande.

  1. Bygg en kommunikation och håll en linje med ett passande maner, tonalitet och attityd

Här ingår både text och bildspråk och här är målet att hitta en enhetlig nivå i er kommunikation som framförallt inbegriper känslor och attityder. Givetvis ska inte styrningen förhindra olika nivå beroende på kanal och målgrupp.

Det är vanligt att man försöker knyta kommunikationen kring ett statement, tagline eller slogan. Gärna något som beskriver det unika i ert erbjudande, er USP. Här är målet att visa hur ni och ert varumärke sticker ut och är unika i ert erbjudande på ett positivt laddat sätt. Oftast är det en textrad som står under eller intill logotypen.

Slutsats: Ett starkt varumärke stärker din position och gör att du säljer mer!

På många sätt så handlar allt i ditt varumärkesbyggande om att positionering i förhållande till dina konkurrenter och hos din målgrupp. Låt det återkomma i alla kanaler: hemsida, marknadsföring, sociala medier, arbetskläder, trycksaker, kontakterna med kunden och allt ni gör.

Lika viktigt är det att dina anställda är engagerade och stärker den bild ni vill förmedla om ert företag till omvärlden. Var konsekvent i all er kommunikation!

Kan vi hjälpa dig?

Lär dig mer

Fler artiklar

Kan vi hjälpa dig?