Kunskapsbank

Webbstrategi – Välj rätt nyckeltal (KPIer) att mäta på

Att mäta är att veta! När det gäller webbstrategi är den stora fördelen att det finns data, svårigheten är snarare att begränsa och filtrera så man väljer rätt data att grunda besluten på. Hur och vad ska jag mäta på min marknadsföring? Hur får jag framgång med min webbstrategi?

I denna artikel ska vi försöka besvara dessa frågor på en nivå som kan matcha behoven för mindre och medelstora verksamheter.

Rätt valda KPIer hjälper att ta ut en riktning

KPI är en förkortning för Key Performance Indicator och är ett mått på utfallet och effektiviteten av dina aktiviteter. Själva idén är att identifiera nyckeltal som visar hur företaget utvecklas. Ungefär som en kompass ger dessa nyckeltal hjälp att navigera marknadsaktiviteterna för att nå uppsatt mål på bästa sätt.

För de minsta verksamheterna gör vi sällan någon mer omfattande analys med en mängd parametrar som vi följer. I stället handlar det mer om att identifiera några kanaler där man vill synas samt att man sätter en budget och utifrån det skapar en webbstrategi för den specifika verksamheten och den målgrupp man identifierat. Uppenbart blir detta mer komplext för större verksamheter, men tipset är att försöka hålla nere antalet KPIer eller nyckeltal.

Hitta några få nyckeltal som är enkla att dra slutsatser på

Identifiera syftet med webbplatsen. Börja med att hitta det som är viktigast att mäta på er webbplats. Varför finns webbplatsen och vad är dess syfte? Omvandla svaret på syftet med sajten till något ni kan mäta så har ni hittat ert viktigaste nyckeltal eller huvudsakliga KPI.

Analysera vilka interaktioner på webbplatsen som är kritiska för att nå syftet med sajten för att hitta era KPI:er. Är det att sälja, generera leads eller informera? Det kan vara ett skickat formulär, ett genomfört köp eller en läst artikel.

Om ni till exempel har en ”Tack-sida” som användarna landar på efter en tecknad prenumeration eller ett genomfört köp kan ni mäta hur många gånger den har visats. URL:er registreras automatiskt i Google Analytics.

Några vanliga KPIer att jobba med

Återigen mät bara det mest relevanta. Fundera därför ut vilka mätetal som ger mest nytta, och prioritera dem. Vad är det viktigaste som händer på din sajt och hur kan du mäta det?

På denna nivå landar det ofta in att vi kikar på nedan indikatorer eller försöker få bra svar på nedan frågor som grund för analys och beslut.
1. Sökmotoroptimering / SEO
– Antal sökord på Topp-10 på Google
– Konkurrensanalys, hur sökord placerar sig i förhållande till konkurrenterna.
– Vilka sökord leder fram till nya kunder och orders?
– Vilka sökord ger den högre trafikvolymen?

2. Sökordsmarknadsföring:
– Kostnad / klick (CPC)
– Kvalitetsindex på sökorden.
– Kostnad / lead – konvertering
– Placering

3. Sociala medier
– Antal följare, gillamarkeringar, kommentarer osv.
– Använd Facebook Pixeln för att mäta konverteringen av sponsrade aktiviteter.

4. Google Analytics / Google Tag Manager
– Trafikvolym
– Tid på sidan och antal sidor man besökt
– Beteenden på sajten, hur man navigerat och var man klickat sig vidare.
– Konverteringar, dvs formulär och annat man agerat på, Call-to-Action (CTA).
– Öppningsandel på nyhetsbrev.

5. Övergripande
– Vill man ju se att långsiktigt ger de aktiviteter man gör på nätet ett resultat i form av ökad omsättning, (ROI).
– Användarundersökningar med frågor direkt till användaren ger ytterligare underlag.
– Lås dig inte till statistiken, tänk bland annat på säsonger, högtider, semesterperioder, nyheter och så vidare.

Framgång är en resa med ständiga förbättringar

När du har jobbat med KPI:er över tid och om du har gjort det rätt, kommer det ge ett spännande resultat och en utveckling framåt. Men det är också sannlikt att du kommer till en punkt där du behöver omvärdera eller justera dina mätetal. Se till att kontinuerligt följa upp för att försäkra dig om att dina KPI:er är uppdaterade och optimerade för att göra din verksamhet så framgångsrik som möjligt.

Våga testa nya metoder och angreppssätt för att förbättra utfallet, till exempel genom nya marknadsföringskanaler, att lägga större vikt på att skapa bra content eller använda stödsystem för att effektivisera processerna.

Slutsatser om nyckeltal så du kan utveckla din webbnärvaro

När man inte vet vilken hamn man är på väg till, är ingen vind den rätta vinden. Så sätt upp mål att jobba mot och identifiera nyckeltal så du kan mäta hur dina ansträngningar hjälper dig nå dessa mål. Använd kompassen KPIer för att navigera marknadsaktiviteterna mot uppsatta mål.

Att utvärdera hur din webbplats och dina digitala kanaler presterar är hyfsat komplext, så håll det enkelt. Mät inte mer än du behöver! Det tar bara tid och tjänar inget syfte. Fyra snabba tips är:
1. Se över dina verksamhetsmål
2. Sätt digitala mål som driver mot dina affärsmål
3. Börja mäta och samla data
4. Revidera och justera för att optimera utvecklingen!

Det mesta handlar egentligen om att börja i rätt ände och att strategiskt arbeta sig fram ett steg i taget. Analys och mätbarhet är ett komplext område – det tar tid att förstå, men ger också mycket i slutändan.
Varmt välkommen att kontakta oss, vi hjälper dig gärna forma en webbstrategi med målet att mäta, utvecklas och lyckas på nätet!

Kan vi hjälpa dig?

Lär dig mer

Fler artiklar

Kan vi hjälpa dig?