Webbstrategi

Webb & Strategi sedan 2003

Sluta jaga kunder, låt dom komma till dig!

Med en tydlig och genomtänkt strategi för webben lyckas du bättre och får en konkurrensfördel!

Vi rekommenderar alltid att innan man startar ett webbprojekt formar en webbstrategi som inkluderar varumärke, målgrupp och vad som är syftet med webbplatsen.

Varför en strategi?

Man kan säga att en strategi ger en plan för hur ett givet mål ska uppnås. En strategi hjälper att göra prioriteringar och ta beslut. Den definierar vilka som är de avgörande framgångsfaktorerna och vilka nyckeltal vi ska använda för att mäta att vi är på rätt väg.

Hur funkar en webbstrategi?

Den strategiska planeringen hjälper dig att förstå din marknad och målgrupp. Därmed kan du enklare se vilken marknadsstrategi du bör använda dig av.

Med strategin som grund kan man lägga upp en taktik och fatta konkreta beslut om budget, aktiviteter, olika projekt och specifika kampanjer.

Eftersom vi oftast jobbar med mindre och medelstora företag är vårt mål att hålla det enkelt, rakt på sak och konkret.

Utan webbanalys saknar du fakta

Det kan låta tråkigt men utan data är det svårt att ta bra beslut för webben, man säger att projekt och aktiviteter är datadrivna.

En workshop som ger samsyn är en bra grund

Det ger möjlighet att lyssna och se ett nuläge av verksamheten. I de flesta fall lägger det också en god grund för beslut om budget och projekt som behövs för att nå de strategiska målen.

Ett grundläggande strategiskt mål är fler leads

Många av de aktiviteter man gör förmodas leda till fler förfrågningar och leads, kontakt med potentiella kunder. Detta är ofta det enklaste och tydligaste måttet på framgång för de insatser man gör i sin webbstrategi.

Sluta jaga kunder, låt dom komma till dig!

Forma en strategisk plan för att få fler kunder!

Vi på AdCrea i Borås kan strategi och har jobbat med webb sedan 2003. Vi hjälper dig forma en strategi som både inkluderar webb och varumärke! Vi vänder oss främst till mindre och medelstora företag, utgår från Borås och är verksamma i hela Sverige.

Kan vi hjälpa dig?

Mer om webbstrategi

Vi erbjuder tjänster för webbproduktion, marknadsföring och webbstrategi. Vi hjälper företag att utvecklas och dra nytta av webben. Här är några förslag på sidor att besöka om du vill veta mer om vårt erbjudande.