Webbproduktion & Webbprojekt

Webb & Strategi sedan 2003

Webbproduktion för framgångsrika hemsidor!

Produktion av hemsida kan vara ett enkelt projekt där man bara sätter upp ett ramverk tex i WordPress och väljer ett designtema, men oftast ingår också strategiska aspekter för att få till ett bra innehåll som når målgruppen.

Vi rekommenderar alltid att man tar ett samlat grepp om varumärke, målgrupp och vad som är syftet med webbplatsen innan man producerar ny hemsida. Det gör webben till något mer än en kostnad, det blir istället en satsning som tillför värden till verksamheten, bidrar till utveckling av företaget och blir ett stöd för försäljning.

Det är viktigt att definiera projektet

Några vanliga punkter för att rama in ett webbprojekt är:

  • Budget & Tidplan, hårda ramar som verkligen styr omfattningen
  • Varumärke, målgrupp och vad som är syftet med webbplatsen
  • Teknikval & CMS, överlägset vanligast är WordPress.
  • Design, templates och färgschema baserat på logotypen
  • Målgrupp, vilka är de som kommer besöka webbplatsen?
  • Hur producera innehåll, texter och bilder?
  • SEO bör alltid ingå i webbprojekt!

För mindre projekt definerar man ofta detta i upphandlingen med tillhörande offert. För större webbprojekt börjar man ofta med en förstudie eller workshop så det finns en konkret webbstrategi att utgå från. I större webbprojekt får också projektledning och bra styrning av webbprojekten en större betydelse. 

Webbproduktion – Ofta som löpande projekt

För oss innebär webbproduktion uppbyggnaden av en webbplats och vidareutvecklingen av hemsidan efter att den är lanserad.

Verkligheten är ju att en modern webbplats inte är ett projekt som man helt avslutar och lämnar bakom sig. Webbproduktionen blir mer som ett dynamiskt projekt där man fortsätter utveckla och lägger till nytt innehåll, funktioner och ytor för att möta marknadens och målgruppens efterfrågan.

Vad är målet med webbprojektet?

Det är mycket värdefullt att innan man påbörjar arbetet tänka igenom vad som är syftet med webbprojektet och hemsidan man ska producera.

Om målet med hemsidan är att synas bättre på Google, stärka varumärket, öka antalet förfrågningar och leads är det viktigt att få med det i upplägget redan från början.

Behöver du hjälp med webbproduktion?

Vi på AdCrea i Borås kan webbprojekt och projektledning och har jobbat med webb sedan 2003. Vi erbjuder helhetslösningar inom webb och strategi från idé till produktion som marknadsför ditt varumärke! Vi vänder oss främst till mindre och medelstora företag, utgår från Borås och är verksamma i hela Sverige.

Kan vi hjälpa dig?

Mer om webbproduktion och webbprojekt?

Vi erbjuder tjänster för webbproduktion, marknadsföring och webbstrategi. Vi hjälper företag att utvecklas och dra nytta av webben. Här är några förslag på sidor att besöka om du vill veta mer om vårt erbjudande.