Kunskapsbank

Workshop -> Webbstrategi – Vad bör ingå?

För att forma en långsiktig webbstrategi brukar man någonstans på vägen sätta upp en workshop för att få ett nuläge och en riktning framåt med en konkret handlingsplan!

I den här artikeln har vi samlat några slutsatser från ett otal antal workshops med inriktning på webbstrategi.

Vilka ska medverka i en sådan här workshop?

Det är viktigt att rätt personer är med på mötet och har ett mindset att ta itu med uppgiften. I de flesta fall brukar det vara bra att ha med personer som representerar teknik, marknad/sälj, projektledning, innehållsproduktion och ledning/beslutsfattare.

Beroende på verksamhetens omfattning kanske det bara är en eller två personer som medverkar. Skulle det vara fler än 5 så får man kanske se över agendan och genomföra vissa moment i mindre grupper.

Saker som ofta ingår i en workshop som formar en webbstrategi

 1. Det börjar med varumärke och målgrupp!
  – Det är viktigt att förstå varumärket och vad det kommunicerar.
  – Vilka vänder vi oss till som våra målgrupper?
  – Hur ser kundens köpresa ut?
  – Värdefullt att ha framtagna underlag som grafisk profil, profilmanual, brandbook osv. 
 2. Nulägesanalys för er webbnärvaro
  – I vilka kanaler finns ni idag digitalt, och vilka aktiviteter har ni där?
  – Syftet med webbnärvaron med fokus på målgrupp och budskap.
  – Hur vill vi målgruppen ska agera? Vad ska besökare göra på sajten? 
 3. Konkurrensanalys – Vad kan man lära av andra?
  – Positionering / varumärke, var befinner vi oss på webben i förhållande till våra konkurrenter?
  – Vilka är våra USP:ar som vi vill lyfta?
  – Vilka trender i en omvärldsanalys är viktiga för den fortsatta digitala resan?
 4. Målstyrning, Konvertering & Analys
  – I vilka digitala kanaler kan man nå ut till målgruppen?
  – Man behöver identifiera KPI:er, vilka nyckeltal bör man jobba mot för att kunna mäta de insatser som görs.
  – Vilka Call to Action bör finnas med som uppmanar besökarna att agera?
 5. Innehåll & Teknik
  – Vilket innehåll är relevant för målgruppen i de olika kanalerna?
  – Inventering av resurser och förslag hur ni kan arbeta för att producera innehåll.
  – Analys vad som behövs tekniskt på befintliga hemsidan, med förslag på ev justeringar.
 6. Budget & Tidplan
  – Även om man inte i detta läge sätter en konkret budget så är det ett bra läge att prata om hur resurser ska fördelas, i annat fall är det svårt att hitta en nivå i workshopen.
  – Det är också i detta läge bra att börja skissa på hur olika kampanjer och projekt kan planeras in.
  – Detta är också ett skäl att ha med ledning och beslutsfattare i detta läge då får man en bättre förankring på de planer man vill genomföra.
 7. Slutsatser
  – Vad kan man börja med direkt och vad behöver man lägga en plan för?
  – Tankar om budget för webbprojekt med utveckling, sociala medier, innehåll, annonsering, sökmotoroptimering osv.
  – Handlingsplan med resursfördelning samt hur uppföljningar och utvärderingar ska se ut.

Hur genomförs en workshop så vi kan starta upp vår webbstrategi?

För många mindre verksamheter kommer man långt med nedan upplägg med Input – Workshop – Output, som kan kräva 5 – 10 timmar totalt.

För lite större verksamheter eller där man behöver en mer kvalificerad webbstrategi krävs mer tid och det behövs ofta efter själva workshopen mer förberedande arbeten innan man i praktiken kan sätta spaden i jorden och börja jobba. Tex för att tydligare definiera målgrupper / personas, publiceringsplan, sökordsanalys och förstudie för webbprojekt.

Input:
Bra är att i förväg ha relevanta rapporter som visar status på webben för den senaste tiden. Det är också viktigt att rätt personer är med på mötet och har tänkt igenom frågeställningarna ovan. I de flesta fall brukar det vara bra att ha med personer som representerar teknik, marknad/sälj och ledning/beslutsfattare.

Workshop:
En workshop enligt ovan tar vanligtvis några timmar om alla är väl förberedda och det går att samlas kring de olika ingående delarna. Tex har det visat sig vara en stor fördel att alla före arbetet att ta fram en webbstrategi har en klar bild och samsyn på egna varumärket och uppsatta verksamhetsmål.

Output:
En rapport med analys och förslag framåt. Här brukar ingå en marknadsplan på aktiviteter som visar vilka resurser som krävs med en tidplan. Förslag vad man kan lösa inhouse och vilka tjänster man bör handla upp.

Det lönar sig att jobba fram en stark webbstrategi!

En webbstrategi är unik för varje företag och de som utnyttjar den på ett korrekt sätt får flera fördelar. Det innebär att detta upplägg behöver anpassas för varje projekt.

Men utan tvekan, en stark närvaro på webben förstärker ditt varumärke och hjälper dig att få nya kunder och fler orders. Det lönar sig att jobba fram en stark webbstrategi!

Kan vi hjälpa dig?

Lär dig mer

Fler artiklar

Kan vi hjälpa dig?