Kunskapsbank

Webbpublicering – Best practices så andra läser det du skriver

Många jobbar med innehåll och flödet i sociala medier är ofta konstant. Det blir svårare och svårare att nå ut i bruset. I denna artikel tar vi upp några områden som man bör kvalitetssäkra när man jobbar med webbpublicering, en sammanställning av best practices för god läsbarhet och bra textlayout.

Med mer än 15 år i branschen är det några svårigheter som ofta återkommer och här vill vi uppmärksamma dessa och ge en del tips vad man ska vara extra vaksam på.

Är det du vill publicera av värde för mottagaren?

Första och viktigaste punkten är att du tillför ett verkligt värde med det du publicerar, här är en checklista att kontrollera mot innan du bestämmer dig för att lägga upp och publicera.

Värdet för mottagaren
– Vad är syftet med texten eller bilden, varför överhuvudtaget lägga upp detta innehåll?
– Vem ska läsa den?
– Vad ska läsaren göra när de läst?
– Hur kommer personen till texten / sidan?

Kvalitetssäkra innehållet
– Sätt en stark rubrik och börja med det viktigaste först.
– Om det är en målsida för sajten, återspeglas det i texten? Tonaliteten, är det en faktatext, startsida, nyhet eller mer informellt blogginlägg?
– Textmängd, styckesindelning och rubriker, säkerställ att det finns djup och logisk struktur.
– Korrekturläs så den är lättläst och grammatiskt korrekt.

Innan du lämnar texten ifrån dig: är den intressant och läsvärd? Är det tydligt vad läsaren ska göra när denne läst klart, Call to action?

SEO, verkligheten är ju att man med sitt innehåll ofta också kommunicerar med Google

Sökmotoroptimering vill vi rekommendera i alla webbprojekt, här vill vi uppmärksamma två områden.

Om det redan pågår ett SEO-projekt
Här är viktigt att samordna publiceringar med det SEO-arbete som redan pågår på sajten. I synnerhet nya innehållssidor och mer omfattande textinnehåll kan stödja eller försvåra ett pågående SEO-projekt.

Identifiera vilka sökord som är relevanta för just den här publiceringen, samordna med hur hela sökordsvolymen är fördelad på sajten. Beakta hur innehållet kan länka till befintliga målsidor på sajten om sökorden redan hör till andra sidor.

Några allmänna råd för en bättre synlighet på Google
– Säkerställ att du publicerar eget unikt innehåll, undvik duplicate content.
– Försök hålla minst 300 ord på varje ny sida, blogginlägg eller nyhet. Gärna 500 – 1000 ord om det är en innehållsartikel.
– Säkerställ att lämpliga sökord finns i rubriker som H1, metataggar, description, titel, url och på Alt-taggar på bilder.
– Använd sökord och synonymer naturligt, överdriva och spamma inte.

Jobba med textlayout och användarvänlighet

Nedan är exempel punkter som bidrar till en representativ layout, kolla dessa och du har en högre läsbarhet. Detta gäller kanske i synnerhet om det är textvolymer över 300 ord.

Läsbarheten bidrar starkt till upplevelsen
– Spaltbredd, inte för smalt men inte heller för långa rader.
– Typsnitt, jobba enhetligt.
– Radavstånd, ser det bra ut?
– Listningar & uppräkningar, kan ibland hoppa utanför ramarna.
– Kolla också det grafiska mobilt.
– Gör en snabb koll i olika webbläsare.

Gör innehållet lättillgängligt
– Säkerställ strukturen med rubrikhierarki och styckesindelning.
– Variera textflödet med olika textlayout tex indragningar och quotes.
– Vid längre texter ökar behovet att ha med grafiska element, illustrationer och bilder.
– Här är en stor del av uppgiften att följa den grafiska profilen och att hålla dessa delar konsekventa genom hela innehållet.

Jobba med bilder – som säger något!

Åtminstone en bild vill man väl ändå alltid ha med, och en bild säger ju mer än 1000 ord, åtminstone om den är vald med omsorg så den tillför något till innehållet och budskapet.

Ha extra koll på
– Säkerställ att bilderna matchar innehållet, målgruppen och bidrar till det som ska kommuniceras.
– Du har väl rättigheterna så du kan använda bilden?
– Kolla också den tekniska bildkvaliteten, man vill inte ha för tunga bilder, men de får inte heller ha för låg kvalitet.
– Stämmer färgschemat med övrigt bildmaterial och grafiskt innehåll så det bildar en helhet.
– Tagga bilder tex med en Alttag med lämpliga sökord som beskriver bilden och sidans innehåll.

Kvalitetssäkring, är texten kontrolläst

Fånga intentionen i det du ska jobba med så du när allt är klart kan se att det du publicerar håller hela vägen. (Gäller i synnerhet om det är någon annan som står för innehållet och du bara har i uppgift att publicera.)

Några teknikaliteter som rör textlayout och läsbarhet
– Navigering & Länkar, testa så allt funkar och går till rätt adress.
– Url:er, sätt dessa med omsorg då de är svåra att ändra i efterhand.
– Datering, sätt rätt datum särskilt om det inte ska publiceras direkt.
– Blogginlägg, använd ”läs-mer-funktion” med avgränsade på lämplig plats. Vanligtvis vill man inte ha hela blogginlägg i listningen.
– Om det saknas delar i innehållet så komplettera med t.ex. metataggar, rubriker o styckesindelning.
– Följ rutiner för godkännande om det upplägget används, meddela de som berörs om status på publiceringen.
– Kolla formatering så inga extra tecken följer med, tvätta helst texten innan du lägger den i editorn.

Slutsats – Best practices för webbpublicering

Målet med denna text är att ge några tips så du kan höja nivån på det du publicerar, det kan främst gälla nyheter, blogginlägg och nya undersidor. Nya sektioner eller rentav nya funktioner på webbplatsen kräver ju än mer kvalitetssäkring.

Enklaste kontrollfrågan är nog att fundera hur en som besöker webbplatsen första gången uppfattar det som publicerats.

Publicera bara om du får check på dessa två enkla frågor:
– Ser det bra ut och följer stilen?
– Har innehållet ett värde för målgruppen?

Tveka inte att publicera dig och håll din webbplats levande. Google älskar levande webbplatser med mycket text. Som människa vill man ju också mötas av ett levande innehåll och en hemsida som hålls uppdaterad. En genomtänkt webbstrategi hjälper dig till nya kunder och fler orders.

Kan vi hjälpa dig?

Lär dig mer

Fler artiklar

Kan vi hjälpa dig?