Kunskapsbank

Varför sökmotoroptimering (SEO) bör ingå när man gör hemsida

Mer än 80% av alla köpbeslut föregås av en sökning på Google. Med sökmotoroptimering får du fler besökare – och fler besökare på webbplatsen ja det bör på sikt ge fler kunder. Enkel och sund affärslogik!

Sett ur det perspektivet är nog frågan egentligen inte så mycket om sökmotoroptimering (SEO) borde ingå eller inte, frågan är snarare på vilken nivå man ska jobba med SEO och vilken budget som ska avsättas till det.

Vi rekommenderar alltid sökmotoroptimering som en naturlig del i företagets webbstrategi med målet att stärka varumärket, nå ut till nya kunder och få en ökad försäljning via webbplatsen.

Här är några anledningar till att SEO väljs bort i webbprojekt och vår analys på det

1. Det ringer ofta olika säljare och vill sälja SEO och topplaceringar på Google, det verkar inte seriöst!
– Det är sant, det förekommer fortfarande vidlyftiga löften och det verkar inte att alla som erbjuder dessa tjänster riktigt vet vad de pratar om.
– Vi har jobbat med sökmotoroptimering sedan 2003 och vårt mål är att vara transparenta hur vi arbetar och vad du kan förvänta som kund. Resultatbaserad fakturering på sökmotoroptimering bidrar starkt till ökad seriositet.

2. Sökmotoroptimering är per definition inte seriöst det är en manipulation som strider mot Googles riktlinjer
– Nja, det finns en del tekniker som åtminstone bakåt i tiden användes för att manipulera resultaten. Men de flesta aktörer som jobbar så är borta från marknaden, möjligen finns det kvar leverantörer som inte gör ett gediget jobb eller att man inte har kompetensen.
– Google beskriver själva sin syn och ger omfattande vägledning för att optimera webbplatser, påå sina hjälpsidor och tex i verktygen Google Search Console och Googe page speed insights. Det är svårt att se att de åtgärderna skulle vara oseriösa.

3. Jag har varit på en workshop i digitala strategier, vet hur Google funkar och löser det själv.
– Vi är glada att medvetenheten om att värdet av en genomtänkt webbstrategi ökat på senare år. När vi började jobba med SEO 2003 var det få som hade förståelse, då var uppfattningen att bara man har en webbshop så kommer kunderna.
– Samtidigt är det mycket lätt att räkna de projekt vi varit med om där kunden själv har kompetensen och resurserna att genomföra en framgångsrik sökmotoroptimering av sin webbplats. Vi vågar nog påstå att SEO är en tjänst man bör köpa av en expert med erfarenhet från många webbprojekt.

4. Man vill hålla nere projektets omfattning och tänker att sökmotoroptimering kan komma i nästa steg.
– Det är enkelt att se hur man tänker här, dock är ju verkligheten att arbetet med sökmotoroptimering behöver komma med redan från början så man får en sökmotorvänlig webbplats. Att göra det i efterhand innebär oftast att man får göra om och ändra på saker som redan är utförda.
– Om det verkligen är att projektet blir för omfattande, försök åtminstone få med de delar i projektet som krävs för att sedan kunna jobba aktivt med SEO.

5. Även om många använder Google så får vi inga kunder den vägen, SEO är pengar i sjön.
– Här vill vi vara ödmjuka och hålla med att vi inte har insikt i hur varje företag bygger sin verksamhet, hur kundresan ser ut och hur man hittar nya kunder och fler orders. I alla större webbprojekt brukar vi starta med en workshop där vi analyserar vilka kanaler man bör synas i och hur det kan bidra till ökad försäljning.
– Det enklaste resonemanget är nog: Om ni har en dedikerad budget för marknadsföring borde en del av den avsättas för synlighet på Google.
– Man kan också fundera, om mina konkurrenter syns på Google visst vill jag också finnas med där.

6. Man har inte analyserat vad som ska vara syftet med webbplatsen så alltför stort fokus ligger på egna behoven.
– Detta är vanligare än vad man kan tro också på senare år. Man ser helt enkelt inte kopplingen mellan synlighet på Google och ett starkt varumärke. Dessutom är ju Google en av kanalerna att nå ut med dina produkter och tjänster till nya kunder.
– Man kan också hamna i detta läge om de som driver webbprojektet enbart är IT, det är viktigt att få med marknad och sälj också. Med fokus på sälj är det enklare att släppa interna önskemål.

SEO är inte en kostnad det är en långsiktig investering

Google är egentligen det enda redskapet för att kostnadseffektivt bygga mycket trafik över tid till din webbsida. I de flesta andra kanaler har innehållet oftast bara en kort livslängd på några dagar och du behöver ständigt fylla på med nytt eller göra nya utskick. Värdet av betald trafik finns ju bara så länge du fortsätter annonsera, sedan slutar trafiken.

Å andra sidan, skapar du bra innehåll på Google som indexerar högt på relevant sökord ger det trafik under flera år. Varje nytt innehåll som publiceras bygger på och ackumulerar ett värde som stärker din synlighet på Google. Sökmotoroptimering är en långsiktigt kostnadseffektiv kanal för marknadsföring.

SEO är något du bör jobba med redan från början, och sedan fortsätta med. Sökmotoroptimering är inget man kan bocka av som klart. Lutar du dig tillbaka kommer snart konkurrenterna börja passera dig på dina viktiga sökord. Så börja jobba med ett bra innehåll redan idag och fortsätt så, det är så du bygger en framgångsrik webbnärvaro som ökar lönsamheten i ditt företag.

7 starka skäl att SEO bör ingå i ditt nästa webbprojekt

1. 80% av alla köpbeslut föregås av en sökning på Google, syns du inte finns du inte!
2. SEO ger fler besökare. Fler besökare betyder fler kunder. Enkel och logiskt!
3. SEO handlar om varumärkesbyggande och trovärdighet. Att synas i rätt sammanhang och på rätt sökord före dina konkurrenter stärker ditt varumärke.
4. Man når den potentiella kunden i exakt samma ögonblick som denne gör en sökning och är intresserad av din produkt eller tjänst.
5. Till skillnad från de flesta andra kanaler ackumulerar man ett värde på Google där man långsiktigt stärker sin position.
6. Det är en klar fördel att ha med SEO i webbprojekt med ny hemsida redan från början, så slipper man göra om.
7. Med SEO är det enkelt att mäta hur besökare agerar och vilka som tar en kontakt, du ser vad du får för dina pengar.

Slutsats – Sluta jaga kunder, låt dem komma till dig genom en väl genomförd sökmotoroptimering

Med SEO når du potentiella kunder i det ögonblick som de gör sökningar och är intresserad av din produkt eller tjänst. Dvs kunden söker upp dig och tar en kontakt istället för att du behöver jaga dem.

Eller med andra ord; det räcker inte med en snygg hemsida. Har du inte gjort din hemläxa och jobbat med sökordsoptimeringen är det till viss del bortkastad tid och pengar. En bra sökmotoroptimerad webbplats har potential att öka trafiken och i sin tur avsevärt påverka ditt bolags intäkter.

Frågan är inte om SEO ska ingå i din webbsatsning, frågan är mer vilken budget den delen ska få och hur webbplatsen ska kunna bidra till ett starkare varumärke och en ökad försäljning!

Kan vi hjälpa dig?

Lär dig mer

Fler artiklar

Kan vi hjälpa dig?