Kunskapsbank

Varför & Hur – Bli en expert i Googles ögon?

Enkelt uttryckt, om Google bedömer att innehållet på din sajt har ett värde för besökare som gör olika sökningar så kommer du att få en bättre placering i sökresultatet. Experter som med auktoritet kan ge vägledning är det alltid efterfrågan på.

Det bygger också på frikostighet, du får inte vara rädd att dela med dig av din expertis utan känner istället att det bygger ditt varumärke och gör att besökare på din webbplats vill stanna och läsa mer. Din frikostighet kommer ge dig nya orders och fler kunder!

A-B-C – Hur blir man en expert som Google väljer att indexera högt

I grunden är det enkelt, ha ett välskrivet, strukturerat och omfattande innehåll som ger svar på frågor som det görs sökningar på.

I praktiken innebär detta förstås en hel del, men en bra början brukar vara att upprätta någon sorts kunskapsbank, dvs att man skapar en struktur med artiklar som tar upp och utbildar inom ert område.

Här vill man adressera populära sökningar och frågor som målgruppen har och ge innehållsrika svar gärna med texter runt 500 – 2000 ord.

En bra början brukar vara att upprätta någon sorts kunskapsbank, dvs att man skapar en struktur med artiklar som tar upp och utbildar inom ert område.

Googles koncept E-A-T ger en fördjupad förståelse som hjälper dig att lyckas

E-A-T står för “expertis”, “auktoritet” och “trovärdighet”. Google introducerade konceptet 2013 och vartefter har det fått en ökad betydelse för kvalitetsarbetet och rankningen med målet att inte vägleda till spammiga sajter med låg kvalitet. E-A-T har störst inverkan på områden som finans, vård och hälsa, YMYL – Your Money or Your Life, men helt klart slår dessa principer igenom på fler områden och ger vägledning som hjälper att bygga webbplatser som Google gillar.

EAT innebär kortfattat att sidan inkluderar:
E, Expertis – Expertkunskap och spetskompetens inom ert område
Informationen på en sida är av hög kvalitet och att den som skapar huvudinnehållet bör vara expert inom området. Strukturera innehållet, ge bra, tydliga och direkta svar. Hänvisa till experter och låt dem hänvisa til dig. Var inte för bred utan håll dig inom ditt område. Undvik tunna sidor med färre än 300 ord.

A, Auktoritet – Högt anseende och erkännande inom ett fält
Om ditt innehåll är bra är det troligt att andra sidor kommer hänvisa och referera till din sida tex på sociala medier, nyhetsflöden osv. Var tydlig med vad det är du skriver för typ av innehåll och för vem du skriver. Arbeta på ditt personliga varumärke i sociala medier, arbeta aktivt på att få omnämnanden och länkar som är knutna till dig och din auktoritet.

T, Trovärdighet – Besökare upplever dig som ärlig och pålitlig, du inger förtroende
Här avses hela webbsidans trovärdighet inbegripet den som ansvarar för sajten. Kan tex gälla kontaktuppgifter, villkor, GDPR och varför inte ha en fyllig ”Om oss”-sida som förklarar varför du och dina anställda är trovärdiga citera deras positioner, deras erfarenhet och expertis, osv.

Syftet med EAT är att ge en fördel till sajter vars innehåll är pålitligt genom att lyfta fram de sidor som påvisar expertis och auktoritet inom ett visst område framför de sidor som inte gör det. I det perspektivet är sidan ”Om oss” och ev tillhörande sidor sajtens näst viktigaste innehåll efter startsidan.

Hösten 2022 utvidgades med ett ”E” till, Erfarenhet, dvs E-E-A-T

Erfarenhet är förståss snarlikt expertis, Här är Googles mål är att värdera eller i vart fall försöka värdera om innehållets avsändare har egen erfarenhet om det ämne som sidan handlar om. Tex om innehållet visar att det har producerats med någon grad av erfarenhet, till exempel med faktisk användning av en produkt, tjänst eller besök på platsen.

Google uppdaterar algoritmerna för att bättre belöna hjälpsamt innehåll

I augusti 2022 kom också ”Helpful content update” där Google vill belöna hjälpsamt innehåll som skapats för riktiga människor.

Google skrev 18/8-22: ”Google Sök arbetar alltid för att bättre koppla människor till användbar information. I detta syfte lanserar vi vad vi kallar den ”nyttiga innehållsuppdateringen” som är en del av en bredare ansträngning för att säkerställa att människor ser mer originellt och användbart innehåll skrivet av människor, för människor, i sökresultatet.”

Detta förstärker trenden att jobba med vägledande och guidande innehåll tex i formatet som Kunskapsbank. Vägledande frågor kan vara:
– För vem skriver jag och är innehållet användbart för min målgrupp?
– Signalerar innehållet expertis, förståelse och kompetens på området?
– Har din webbplats ett primärt syfte eller fokus?
– Efter att ha läst ditt innehåll, blir då upplevelsen att man lärt sig något och utökat sin förstålse kring ämnet?

Uppdateringen introducerar alltså en ny signal för hela webbplatsen som syftar till att bättre belöna innehåll där besökare känner att de har haft en tillfredsställande upplevelse, medan innehåll som inte uppfyller en besökares förväntningar inte kommer att prestera lika bra. Eftersom det gäller webbplatsen som helhet kan det hjälpa rankingen av ditt övriga innehåll och webbplatsen som helhet att ta bort bristfälligt innehåll av låg kvalitet.

Men kom ihåg, att ligga högt på Google är inte nog för att skapa business

Lägg inte hela fokus på synlighet på Google, det krävs också att du på din sajt gör det enkelt för besökarna att ta en kontakt för att bli din kund, tex med tydliga och enkla kontaktformulär.

Självklart behöver sajten också förmedla en stark upplevelse, funka bra på mobila enheter, vara snabb och användarvänlig, annars vänder besökarna direkt till nästa sajt.

Här är bra att hålla i minne att värde för Google mer handlar om informationssökning och mindre om inköp. Dvs vägledande innehåll är enklare att få bra placeringar på jämfört rent sälj.

Slutsats – Gör en av de bästa investeringarna i ditt varumärke

Google har alltid gillat starkt innehåll med kvalitet. Att tex satsa på en kunskapsbank är mer aktuellt än någonsin och har alla förutsättningar för att bli en fantastisk investering. Man kan börja på en lagom nivå och succesivt ackumulera innehåll och värde. Om du prioriteras av Google så hittar dina kunder eller potentiella kunder till dig.

Kärnan för Googles E-A-T-koncept är huvudsakligen kopplat till innehållet på sidan och att ha ett gott rykte och att vara erkänt kunnig inom sitt område.

Google strävar alltmer efter att belöna sådant som är till nytta för surfaren, såsom god kvalitet, fyllighet, unikt och omfattande material, samt sist men inte minst en hög användarvänligt.

Utan tvekan går allt detta också hand i hand med att bygga ett starkt varumärke, använder du dessa verktyg för att bygga ett starkt varumärke?

Kan vi hjälpa dig?

Lär dig mer

Fler artiklar

Kan vi hjälpa dig?