Kunskapsbank

SEO – A-B-C för sökmotoroptimering

Den här artikeln är som ett slags A-B-C för sökmotoroptimering (SEO). Vi har samlat en hel del grundläggande tips dels som kan hjälpa att öka förståelsen, men också som en enkel guide om man vill testa jobba med SEO på egen hand.

Här är vi också transparanta, detta är också grunderna i det vi gör för att hjälpa våra kunder synas på Google. Svårare än så är det inte! På slutet finns också en del aspekter att förhålla sig till om det gäller ett mer kvalificerat SEO-projekt.

Så funkar Google

Googles grundläggande logik är att ranka de webbplatser högt vars textinnehåll är mest relevant för den sökfras som matats in vid sökningen. Samtidigt är länkar från andra webbplatser som pekar på er avgörande.

Google uppfattar det som att länkar ”röstar” på din webbplats och ju fler röster från webbplatser desto högre kommer ni när sökningar görs. Å andra sidan hjälper inte länkar om innehållet är klent, sajten är långsam och om den inte funkar bra på mobila enheter. För att lyckas krävs det även att man löpande underhåller sina sidor med nytt innehåll och länkar.

Grunderna för sökmotoroptimering

Svårare än så här är det egentligen inte. Dessa punkter har gällt åtminstone de senaste 10 åren, det mesta mer än 20 år. Inget hemligt, inget konstigt!
• Analysera och identifiera vilka som är era viktiga sökord.
• Google gillar mycket text, ha rikligt med bra och unika texter som naturligt innehåller sökorden.
• Google älskar nyheter och ett levande uppdaterat innehåll.
• Se till att sökorden finns med i titel, huvudrubriker och gärna också i sidnamnen.
• Ha interna länkar som inkluderar sökorden och en sitemap så att hela sajten är navigerbar.
• Ha bra externa länkar på andra webbplatser som är relevanta med sökorden i länktexten.
• Alla webbplatser bör ha en hosting med snabba svarstider, om alls möjligt över 90 på Googles PageSpeed Insights.
• Självklart måste webbplatsen vara byggd med responsiv design så den funkar på mobila enheter.

Några punkter som också är bra att ha med

• Matcha sökorden mot respektive undersida så att du får ett antal målsidor.
• Ta med synonymer och besläktade fraser, ”Longtail”, d.v.s. sökfraser som inte har mycket trafik men som genom sin volym ändå genererar en värdefull trafikmängd.
• 
Ha gärna vägledande innehåll tex en FAQ eller en kunskapsbank.
• Ha unikt eget innehåll på webbplatsen, undvik duplicate content.
• Försök hålla absolut minst 300-500 ord per sida där sökord och synonymer är naturligt med i texten. Förklarande artiklar kan gärna hålla runt 1000 ord.
• De viktiga sökorden ska återkomma på den aktuella sidan t.ex. i H1 som bör hålla sig runt 40 tecken samt i underordnade rubriker och texter.
• Title, de viktigaste sökorden ska komma först max runt 70 tecken. Unik för varje sida.
• Description, bör vara en visuellt säljande mening med korrekt grammatik, ej mer än 140 tecken. Unik för varje sida.

Poängteras bör att detta är av vägledande karaktär där allt inte går att tillämpa för varje webbplats. Eftersom Google utan förvarning också ändrar sina algoritmer för ranking av webbplatser behöver man följa utvecklingen för att säkerställa ett bra resultat.

Större mer komplexa SEO-projekt

Större seo-projekt är t.ex. sådana med sökfraser som har riktigt hög konkurrens, om det närmar sig 100 sökfraser eller mer, gäller en större e-handel eller om det handlar om ett seo-projekt på flera språk.

Dessa projekt är vanligtvis betydligt mer resurskrävande och då blir det viktigare att ställa frågan vilka sökord och fraser som konverterar till nya orders och nya kunder. Analysfasen och uppföljningen med smarta nyckeltal blir alltså viktigare, man lägger större kraft i analys och rapportering. Inte sällan landar man i att long-tail blir dominerande och enskilda sökbegrepp minskar i betydelse.

Ofta sätter man löpande upp mindre seo-projekt med fokus på olika uppgifter och sökordsgrupper. Det gör arbetet enklare att greppa, mäta och utvärdera.

För dessa seo-projekt blir det också viktigare att ha en uttalad länkstrategi och hur den ska utvecklas över tid. Att kunna producera länkar som tillför värde är oftast förhållandevis kostnadskrävande.

Google analyserar inte bara innehållet utan tar också hänsyn till användarupplevelsen, i synnerhet om det är mer konkurrensutsatta sökord som slåss om de översta placeringarna. Det handlar bl.a. om design, bouncerate och att inte ha effekter som drar ner användarvänligheten.

Inlänkar från andra webbplatser, javisst men inte som förr

Googles grundläggande logik de senaste 20 åren har varit att ranka de webbplatser högt vars textinnehåll är mest relevant för den sökfras som matats in vid sökningen. Samtidigt är länkar från andra webbplatser som pekar på er värdefulla. Google uppfattar det som att dessa länkar ”röstar” på din webbplats och ju fler röster från webbplatser desto högre kommer ni när sökningar görs.

Dock, på senare tid har betydelsen av inlänkar minskat drastiskt, men ett bra länkarbete kommer fortfarande ha värde. Anledningen till länkars minskade betydelse är att Google har blivit bättre på att tolka och förstå innehållet som finns på webbsidan. Google har numera en bättre förståelse för hur relevant innehållet, vilket gör att länkar inte längre är lika viktiga för att lyckas nå högt på Google.

Detta medför också att länkar av lägre kvalitet är helt meningslösa. Det bästa för SEO är att få en länk från en sida med en tydlig ägare, ett företag eller en person. Allra helst ska det vara någon som skriver om det som är relevant för den sida man vill att länken ska peka på och att sajten har ett gott anseende för Google.

SEO – Något för dig att göra själv? Eller får vi hjälpa till?

Denna genomgång ger grunderna för att jobba med SEO på egen hand. Vår rekommendation är att man alltid i samband med produktion av hemsida bör ställa frågan vilka resurser som bör avsättas för marknadsföring så den får trafik. Erfarenhetsmässigt är sökmotoroptimering oftast det mest kostnadseffektiva sättet att öka besöksvolymen till din hemsida.

Denna genomgång ger samtidigt grunderna i våra arbetsmetoder när vi hjälper våra kunder synas bättre på Google. Det är inte svårare än så! På det viset kan du känna en ökad trygghet som kund och samtidigt få en insikt i vad vi faktiskt gör.

Sedan om det visar sig att er verksamhet kräver att det startas upp ett mer kvalificerat SEO-projekt så är det en stark rekommendation att inte försöka driva det på egen hand, det kommer löna sig att göra rätt från början och få stödet av någon som har erfarenheten och kompetensen. Tveka inte att ta en kontakt så berättar vi mer!

Kan vi hjälpa dig?

Lär dig mer

Fler artiklar

Kan vi hjälpa dig?