Kunskapsbank

Lyckas med webbprojekt – Hur genomför man ett SEO projekt?

Det är en utmaning att lyckas med webbprojekt, att genomföra ett SEO-projekt är inget undantag. Den viktigaste faktorn är att få med SEO redan från början i webbprojektet så man gör rätt från början och kan avsätta resurser internt och externt. Ett SEO-projekt kräver också uthållighet då man behöver ett långsiktigt perspektiv.

Sökmotoroptimering (SEO) handlar om att optimera sin webbplats så att den blir väl indexerad av Google. Till det är alltid målet att indexeras så högt som möjligt på relevanta sökord och fraser så man drar in trafik till sajten. Man gör åtgärder på sajten och jobbar oftast med inlänkar från andra webbplatser.

SEO-arbetet behöver rätt fokus

Webbstrategi är en fråga för företagsledningen. Få upp frågan på agendan, sätt en budget och tilldela resurser. Man kan inte degradera sökmotoroptimering till en andrahandsfråga av teknisk natur.

Att ha någon slags kickoff eller workshop är smart för att få alla med på tåget. Läs mer här om hur man kan lägga upp en workshop med inriktning mot SEO och webbstrategi.

Bra Sökmotoroptimering

När ska SEO komma med i ett projekt med ny webbplats?

Det är en klar fördel att ha med SEO redan från början om det är ett webbprojekt med ny hemsida, så slipper man göra om. Som det brukar heta, det är dyrare att montera in hissen när huset redan är byggt.

Ett grundläggande skäl att SEO behöver komma in tidigt är att designers och de som formger webbplatser nästan alltid underskattar mängden text som behövs för att Google ska vara nöjd. Tex när man analyserar olika design-templates är det mycket sällan de är sökmotorvänliga, lägger man in lite mer text faller layouten. Jobbar men med en designmall kan man förvänta att den behöver ses över för att nå ända fram.

Ett annat skäl att SEO behöver komma med tidigt är så man får gjort sökordsanalys och på den kan skapa en struktur för sajten. Innan man vet hur omfattande sajt man kommer behöva är det svårt att bygga den. Mer om det i nästa rubrik.

Det är en klar fördel att ha med SEO redan från början om det är ett webbprojekt med ny hemsida, så slipper man göra om. Som det brukar heta, det är dyrare att montera in hissen när huset redan är byggt.

Webbanalys – Förstå målgrupp, sökord och sökbeteende

Din målgrupp är den grupp människor som är särskilt intressanta som köpare av företagets produkter eller tjänster, dina viktigaste potentiella kunder helt enkelt. Om man inte har identifierat sin målgrupp blir marknadsföringen mer lik en blind höna som försöker hitta fröna. Det är smart att analysera de olika målgruppernas behov och önskemål och hur ni möter respektive grupp med ert erbjudande.

Här är ett vanligt missförstånd att det är avgörande att nå högt på några få huvudsakliga sökbegrepp, men att synas på dessa sökbegrepp är oftast bara viktigt för egot, man vill ligga före konkurrenterna, men i praktiken kommer oftast största delen av trafikvolymen från olika fraser på 2-4 ord. Det är också ett av skälen till att man behöver en mer omfattande sajt med mycket text.

Om man inte har identifierat sin målgrupp blir marknadsföringen mer lik en blind höna som försöker hitta fröna. Det är smart att analysera målgruppens behov och önskemål. Vilka sökord använder de?

Uppstartsarbetet – Hur kommer man ur startblocken i ett SEO-projekt

När du väl beslutat om struktur på sajten och har säkerställt att den är skalbar så du enkelt kan lägga till fler sidor, artiklar och innehåll så är det bara att köra igång.

Det är inte avgörande att producera allt innehåll till release, det är oftast enklast att bara köra igång och sedan bygga på succesivt över tid, så tveka inte att sätta spaden i jorden! Läs mer i denna artikel om ABC för Sökmotoroptimering.

Innehåll, vem gör vad och hur göra rätt

Exempel på innehåll kan vara vara nyheter, tydliga landningssidor för varje tjänst och produkt o.s.v. Här bygger marknadsföringsstrategin på att potentiella kunder gör sökningar och själva söker upp företaget t.ex. på Google. Dessutom är det enklare att få en högre placering på Google med ett innehåll på er hemsida som vägleder jämfört ett som är av strikt säljande natur. Läs mer här om hur man hittar bra innehåll.

Artiklar till en kunskapsbank är ofta lite längre med syftet att tillföra ett värde för målgruppen tex genom att besvara en fråga som är tydligt formulerad i rubriken. Ett mål med dessa artiklar är ofta att generera trafik från Google på viktiga sökord och fraser. I de flesta fall är en kunskapsbank en långsiktig satsning som börjar med det tekniska stödet och därefter lanserar man med kanske bara en handfull artiklar. Sedan bygger man på så efter ett år eller kanske två har man 20 – 30 artiklar eller rentav uppemot 100 inom olika ämnesområden som man har sakkunskap på.

Tveka inte att använda Chat GPT, men se det mer som inspiration, inte som en källa till färdiga texter.

Inlänkar, javisst men inte lika viktigt som förr

Googles grundläggande logik de senaste 20 åren har varit att ranka de webbplatser högt vars textinnehåll är mest relevant för den sökfras som matats in vid sökningen. Samtidigt är länkar från andra webbplatser som pekar på er värdefulla. Google uppfattar det som att dessa länkar ”röstar” på din webbplats och ju fler röster från webbplatser desto högre kommer ni när sökningar görs.

Dock, på senare tid har betydelsen av inlänkar minskat drastiskt, detta medför också att länkar av lägre kvalitet är helt meningslösa. Det bästa för SEO är att få en länk från en sida med en tydlig ägare, ett företag eller en person. Allra helst ska det vara någon som skriver om det som är relevant för den sida man vill att länken ska peka på och att sajten har ett gott anseende för Google. läs mer om länkning här.

Mät, utvärdera och fortsätt stärka placeringarna och trafikvolymen!

”Framgång inte en destination utan en resa med utveckling och ständig förbättring”, det påståendet stämmer också för SEO-projekt. Webbanalys är grunden för att kunna fatta beslut, följa upp och optimera din webbstrategi. Håll den enkel och basera den på verkliga data som du har potential att förstå och dra slutsatser från!

Ofta sträcker sig uppstartsfasen i ett SEO projekt fram till release och kanske 1-2 månader därefter då man följer hur Google initialt indexerar sajten. Därefter kommer nästa fas där man söker hitta luckor i det som utförts och vad som behöver kompletteras under en period.

Efter ungefär 3-6 månader beroende på hur omfattande projektet är går man över i ett lägre tempo med förvaltning, fortsatta förbättringar och löpande arbete med sökord. Så fort det är ett lite större projekt så blir det egentligen att man har ett pågående SEO-projekt där man sätter en nivå och omfattning.

Framgång är inte en destination utan en resa med utveckling och ständig förbättring, det påståendet stämmer också för SEO-projekt.

Lyckas långsiktigt med SEO – hur lång tid tar det att nå synlighet?

Sökmotoroptimering (SEO) är en långsiktig process, ofta får man en direkt effekt inom några veckor, men beroende på konkurrens och andra faktorer kan det ta mellan 2-6 månader eller mer innan önskvärt resultat syns från arbetet. Hur lång tid det tar hänger i regel på hur svårt det är att ta sig upp på ett visst sökord.

Hur lång tid det tar att ranka högt på Google är inte enkelt att förutse. Det finns över 200 SEO-faktorer som Google algoritm bygger på. En viktig faktor för tidsaspekten är om det är en ny eller erkänd domän man jobbar med. Är sajten redan väl indexerad av Google eller börjar projektet från ett vitt papper? Bygger man vidare på befintligt innehåll eller vill man nu också synas på helt andra sökord som inte hänger ihop med sajtens övergripande tema?

Tänk på att SEO snarare är en investering än en kostnad. I de flesta andra kanaler har innehållet oftast bara en kort livslängd på några dagar och du behöver ständigt fylla på med nytt eller göra nya utskick. Värdet av betald trafik finns ju bara så länge du fortsätter annonsera, sedan slutar trafiken.

Å andra sidan, skapar du bra innehåll på Google som indexerar högt på relevant sökord ger det trafik under flera år. Varje nytt innehåll som publiceras bygger på och ackumulerar ett värde som stärker din synlighet på Google.

Bra Sökmotoroptimering-kan göra hela skillnaden

Det är lätt att lyckas med SEO-projekt!

Om du är noggrann, omsorgsfull och har med SEO redan från början i ditt webbprojekt är det betydligt enklare att lyckas med SEO-projekt. Tveka inte, börja redan idag! Ta en kontakt så berättar vi mer!

Kan vi hjälpa dig?

Lär dig mer

Fler artiklar

Kan vi hjälpa dig?