Kunskapsbank

Lyckas med webbprojekt – 10 tips för ny hemsida

Ett lyckat webbprojekt t.ex. med ny hemsida hjälper ditt företag till fler orders, nya kunder och ett starkare varumärke. På senare år handlar det inte bara om att ha en hemsida utan också hur den kan stödja företaget i dess utveckling framåt.

Samtidigt finns det en hel del utmaningar, vi får t.ex. regelbundet samtal från företag som känt en besvikelse med webbprojekt som inte lyckats. Flera analyser beskriver hur mer än hälften av alla IT-projekt misslyckas i något avseende.

I denna artikel tar vi därför upp några faktorer som kan hjälpa dig lyckas med produktion av ny hemsida när du tar hjälp av en webbyrå.

Webbprojekt – Utmaningar som behöver en lösning!

1. Begränsad kompetens
Många gånger har man som beställare begränsad kompetens inom webbprojekt och webbproduktion. Här finns tyvärr inga genvägar, du måste göra din hemläxa och även om du inte kommer behärska allt så ställ frågor och lägg tid på att försöka förstå. Många gånger kan ett enkelt sätt att förklara vad man önskar vara att peka på olika saker man sett på andra webbplatser som man gillar.

2. Offerten är svår att begripa
Ett väl genomfört offertarbete är grunden för ett lyckat projekt, både för beställare och leverantör. Fick en gång ett samtal från ett företag som hamnat snett i ett webbprojekt, offertens specifikation löd helt enkelt ”Hemsida” och ett pris, självklart bör offerten på ett tydligt sätt visa vad du som beställare kan förvänta dig.

3. Sökmotoroptimering (SEO) bör ingå i alla webbprojekt
Även vid framtagning av mindre webbplatser bör sökmotoroptimering (SEO) med optimering mot utvalda sökord ingå. Detta eftersom synlighet på Google gång på gång visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att driva trafik.

4. Vilken teknik eller publiceringsverktyg ska användas?
För 10-15 år sedan var detta en viktig faktor, men idag får man nog säga att den krympt ihop avsevärt då de bakomliggande systemen som driver en hemsida nu är ganska så mogna. Viktigt att säkerställa är eventuella licenskostnader, att den är användarvänlig, hur den uppdateras och att den är sökmotorvänlig. Säkerställ att CMSet inte är proprietärt, d.v.s. att det är öppet om du skulle vilja byta leverantör. Vi rekommenderar WordPress för de flesta webbprojekt vi möter.

5. Hur ska det se ut?
Hur skapar man en webbdesign som blir en upplevelse för målgruppen? Detta handlar ju delvis om vilken budget projektet har. Tänk på att detta inte bara handlar om flashiga effekter och bilder, här ingår också textlayout, typsnitt och användarvänlighet.

6. Vad är syftet med hemsidan?
Oavsett omfattning så är det viktigt att analysera syftet med webbplatsen och hur man ska nå uppsatta mål. Denna strategiska del handlar inte bara om bra bilder och texter, utan också om hur webbplatsen ska hållas levande med fortsatt publicering. Call-To-Action och Leads-generering är ett utryck att ha koll på.

7. Hur ska innehållet produceras?
Det kan vara lockande att låta flera olika personer svara för sina delar på sajten med upplägg, texter och bilder. Det blir sällan bra. Det är viktigt att all som berörs är involverade och engagerade, men det måste finns en funktion i projektet som håller ihop innehållet så det följer en enhetlig tonalitet och attityd som är avpassat för målgruppen.

8. Vem har ansvaret att projektet rör sig framåt?
Detta är en berättigad fråga eftersom leveranstid är en viktig faktor för att skapa framgångsrika webbprojekt. Leverantören måste ha en dedikerad projektledare och en projektplan, men samtidigt är det ju inte en liter mjölk som ska levereras. Ett webbprojekt kräver ömsesidigt ansvarstagande, material måste tillhandahållas av beställaren enligt plan.

9. Ändrade behov under genomförandet
Hur ska man hantera nya behov som dyker upp under genomförandet? Detta hör väl kanske främst tilli större webbprojekt, men också för vanliga hemsidor inser man ibland att man behöver något ytterligare. Här får man falla tillbaks på offerten och vad som ska ingå och säkert går det göra justeringar men det är ju alltid mer kostbart att sätta in en hiss när huset redan är byggt.

10. Lansering och därefter
När det till slut är dags för lansering är det tyvärr fortfarande lätt hänt att man därefter vill gå vidare och lämna hemsidan åt sitt öde. Kanske det viktigaste är att säkerställa att man har ett levande nyhetsflöde där åtminstone något publiceras varje månad.

Så hur lyckas man med webbprojekt

Slutsatserna av ovan punkter är att det kräver engagemang av dig som beställare genom hela projektet. Lägg därtill en noggrannhet i val av leverantör och en tydlig och regelbunden kommunikation med projektledaren så har du receptet för att lyckas med framtagning av din nya hemsida.

Tveka inte, genomför därför ditt nästa webbprojekt direkt, för varje dag som går med en bristfällig omodern sajt missar du potentiella ny affärsmöjligheter. Å andra sidan är belöningen för ett lyckat webbprojekt enkel – Du säljer mer, får fler kunder och stärker ditt varumärke.

Kan vi hjälpa dig?

Lär dig mer

Fler artiklar

Kan vi hjälpa dig?