Kunskapsbank

Landningssidor som konverterar, ökar upplevelsen och stärker SEO’n

Har du funderat över hur du kan skapa en webbplats som möter besökarens förväntningar? Har du kanske också många sökord du vill synas på? Vill du dessutom öka antalet konverteringar? Lösningen på detta stavas – landningssidor. 

Grundbetydelsen av begreppet landningssida är helt enkelt en undersida på din webbplats som dina besökare ”landar” på. Man använder också ofta begreppet om en helt fristående sida utanför webbplatsen eller en fristående webbplats med ett smalare fokus.

Vad är och hur funkar landningssidor?

Landningssidor är en viktig del i de flesta webbstrategier, tex inbound marketing. Målet med en landningssida är oftast att låta besökaren komma rätt direkt och på det viset göra beslutsprocessen enklare. Istället för att besökaren ska behöva leta runt på webbplatsen, kommer de direkt till en landningssida som innehåller relevant information.

En landningssida har därför oftast ett specifikt fokus med ett tydligt mål, att få besökaren att konvertera. En konvertering innebär att dina besökare utför en handling. Det kan till exempel handla om att köpa en produkt, skriva upp sig på ett nyhetsbrev, fylla i ett formulär eller konsumera innehåll.

På en webbplats inriktad på B2B är målet/konverteringen ofta att besökaren ska fylla i sina kontaktuppgifter för att senare bli kontaktad. Alltså är formuläret en av de viktiga komponenterna att ha med och utforma med omsorg!

Grundbetydelsen av begreppet landningssida är helt enkelt en undersida på din webbplats som dina besökare ”landar” på. En landningssida har vanligtvis ett specifikt fokus med ett tydligt mål, att få besökaren att konvertera.

Varför är landningssidor viktiga för arbetet med SEO och att synas på Google?

Spontant kanske du tänker att startsidan är den naturliga utgångspunkten för dina besökare. Visst finns det fördelar med startsidan – den kan till exempel ge en bra överblick över din webbplats innehåll och täcka flera olika besökares behov. Men det är inte alltid den bästa sidan att driva trafik till om du vill öka antalet konverteringar. Varför? Jo, vanligtvis behöver dina besökare navigera vidare från startsidan för att hitta vad de letar efter.

En landningssida däremot, fokuserar på ett specifikt område med målet att få dina besökare att konvertera. Det är också det här som gör den så effektiv och är en perfekt sida för att optimera och ranka för ett visst nyckelord/sökord. En bra tumregel att komma ihåg är därför att sidor som är relevanta för användaren också är relevanta för Google.

Den gamla sanningen inom sökmotoroptimering gäller fortfarande, man kan inte optimera en sida för mer än 3-5 begrepp eller sökord, i synnerhet inte om det är lite svårare sökord man vill synas på. Det ger ju som konsekvens att om man vill synas på 50 – 100 sökord kan man förvänta att behöva sprida ut dessa på någonstans 15-30 sidor, var och en av dessa sidor blir en landningssida, det är där de ”landar” när det kommer till din webbplats från Google.

Här ska tilläggas att SEO är inte alltid en parameter när man jobbar med landningssidor, ibland driver man trafiken från andra källor som tex Google Ads, banners, affiliates, nyhetsbrev osv.

Om man fördelar viktiga sökord på olika landningssidor gör det arbetet med sökmotoroptimering enklare. Man får struktur och en tydlig plan för sitt SEO-arbete, det blir enklare att optimera för god synlighet på Google.

Smarta tips – Så lyckas du med landningssidor!

Syftet med en landningssida är vanligtvis att nå en bra placering på ett antal utvalda sökord på Google, stärka upplevelsen och få fler förfrågningar. Här kommer några tips för att nå de målen.

 1. Vem är målgruppen?
  Lägg alltid fokus på hur din målgrupp kommer uppleva sidan och säkerställ att det de möter betyder ett värde för dem. Om du inte anpassar innehållet efter besökarnas digitala krav på tydlighet och enkelhet kommer det inte funka. Säkerställ att kommunikationen förstärker varumärket hos din målgrupp.
 1. Vad vill du att besökarna ska göra på din landningssida?
  Vart i köpresan befinner sig besökaren när den kommer till landningssidan? Definiera det främsta målet med sidan och vilken den önskade konverteringen är. Se därefter till att sidan jobbar mot att besökaren ska nå det önskade målet. Försök inte skapa en överdesignad landningssida, enkelt duger gott. Besökaren kom dit med ett enda syfte och nu är det dags att genomföra den planen.
 1. Hjälp besökare att förstå vart de kommit
  När besökaren kommer till landningssidan ska personen få en snabb överblick och förstå vart man hamnat, de har förmodligen inte kommit till webbplatsen via startsidan. Se till att ha en genomtänkt struktur och innehållshierarki så att det blir enkelt att hitta rätt. På webben läser man inte i samma utsträckning all text, man skannar bara av innehållet, se därför till att skapa tydliga rubriker som fångar dina besökares uppmärksamhet och hjälper dem att navigera.
 1. SEO-optimera dina landningssidor!
  Börja med en sökordsanalys och fokusera på några få sökord per sida, oftast max 3-5 begrepp. Säkerställ att dessa kommer med på lämpligt sätt i Title, H1, underrubriker osv. Landningssidans URL bör innehålla sökorden som du vill synas på. Som vanligt för sökmotoroptimering så älskar Google mycket text, minst 300 ord, gärna över 500 ord.
 1. Ha enkla formulär och tydliga CTA
  För att landningssidan ska leda till en konvertering måste den inkludera tydliga call-to-actions i form av länkar, knappar, formulär osv. Dessa ska uppmana till handling så att besökaren förstår vad han/hon ska göra. Se bara till att inte ha för många uppmaningar på samma sida, risken är att de konkurrerar ut varandra eller förvirrar besökaren. Ju mer det är att fylla i ett formulär desto färre orkar slutföra, ta bort allt som inte är nödvändigt från dina formulär.
 1. Några utmaningar när det kommer till landningssidor
  Att du inte tillräckligt väl kommunicerar fördelarna eller vinsterna med att fylla i formuläret på landningssidan och ta del av ev innehållet. Du lyfter inte de USPar som finns vilket skapar en otydlighet att värdet du erbjuder inte är tillräckligt intressant eller relevant för besökaren.

Syftet med en landningssida är vanligtvis att nå en bra placering på ett antal utvalda sökord på Google, stärka upplevelsen och få fler förfrågningar.

Var lite extra vaksam om någon kontaktar dig och erbjuder landningssidor!

Här kanske du tänker att det ju är bra om någon vill hjälpa mig att öka mina konverteringar och få fler leads, och det låter ju bra. Haken är att det varit en trend senaste 5-10 åren att det dykt upp en hel del aktörer som inte är seriösa. Så säkerställ att erbjudandet är lika bra som det verkar, tyvärr är det ofta inte det. Här är två exempel man bör undvika.

 1. Om du erbjuds leads från en redan existerande sajt. Det kanske största problemet är de erbjudanden där man erbjuds en redan existerande webbplats som sägs generera trafik från Google på några viktiga sökord och där det redan idag finns ett flöde av förfrågningar och leads. Erbjudandet kan vara att du för en kostnad får alla leads från sajten under ett år. Det stora problemet här är att affärsmodellen innebär att du inte äger innehållet eller sajten, så slutar du betala så kommer inga fler leads.
 2. Obskyra landningssidor på din sajt. Ett annat inte lika oseriöst men ändå inte en långsiktigt framgångsrik strategi är erbjudanden där leverantören skapar en mängd nya undersidor på din redan befintliga sajt. I grunden gillar Google omfattande innehåll med mycket text så det kan verka smart. Här är det några saker som har en tendens att inte bli bra. Ofta är det enklare sidor som inte håller samma design eller upplevelse som ursprungliga sajten. Ibland kanske dessa sidor inte ens ingår i navigeringen och därmed skapar dessa en otydlighet och hör liksom inte ihop med sajten som helhet. Här är en hake att ofta knyts detta till en löpande kostnad och om du vill säga upp den så tar leverantören bort innehållet.

Det finns några undantag när detta kan vara rätt väg. Ibland väljer man att producera snarlika undersidor på webbplatsen för att öka synligheten på olika orter, det är ibland enda möjligheten men kräver en hel del för att inte hamna i ett läge med duplicate content. För mindre verksamheter är detta sällan smart, men om man tex har kontor på en mängd orter är det ju uppenbart rätt väg att gå och inget konstigt. (För större verksamheter finns tjänster som HubSpot och Unbounce där det ingår landningssidor som de placerar på din sajt, men då har vi i stort sett lämnat ämnet för den här artikeln då dessa tjänster oftast bygger på PPC och att optimera kostnaden / besökare med hjälp av AI och maskininlärning.)

Fokusera på transparenta lösningar där du äger innehåll och plattformen. En av de starkaste fördelarna med SEO är att om man jobbar seriöst så ackumulerar man värde både i form av förtroende hos Google och dessutom genom att man succesivt ökar synlighet på ett större antal sökfraser.

Båda exemplen ovan bygger på organisk trafik från Google, men du som betalar ackumulerar inte värdet hos Google, slutar du betala så stannar flödet. Så undvik alla erbjudanden där du inte har kontroll på och äger innehållet och plattformen.

Fokusera på transparenta lösningar där du äger innehållet och plattformen, det ger hållbara och kostnadseffektiva resultat.

Slutsats – Så lyckas du med konverterande landningssidor

En landningssida är alltså en sida där besökare ”landar”! En landningssida kan i princip vara vilken sida som helst på din sajt som har trafik som landar på den. Landningssidan är oftast utformad på ett sätt som ska uppmuntra besökaren att fylla i ett formulär, göra ett köp eller registrera sig.

Så fundera nu på om din webbplats möter besökarens förväntningar. Vilka är besökarna och varför kommer de till sidan? Fundera sedan på om de förstår vad de ska göra när de kommer till din landningssida. Är du tillräckligt tydlig eller kan du skala bort eller förenkla något? Sätt upp mål med landningssidan och testa dig fram. Fokusera på kvalitet och inte kvantitet, publicera nya landningssidor regelbundet.

Att skapa starka och tydliga landningssidor för viktiga sökord förbättrar konverteringsgraden och ger i förlängningen fler kunder, så sätt igång redan idag!

Kan vi hjälpa dig?

Lär dig mer

Fler artiklar

Kan vi hjälpa dig?