Kunskapsbank

Inbound marketing – Låt kunderna komma till dig!

Inbound Marketing är ett helhetstänk eller koncept för framgångsrik marknadsföring på internet med målet att attrahera besökare att ta initiativ till kontakt som hängt med i vart fall de senaste 15 åren.

Marknadsföringen är Inbound alltså på plattformar / konton man själv äger. Här talar man ofta om att få målgruppen i tratten så de kan utvecklas till kunder och ambassadörer. Det brukar börja med att man syns på Google, får trafiken in till sajten och väl där har man ett attraktivt innehåll som ger ett värde för besökarna varpå de kan ta kontakt eller agera på annat sätt som man vill de ska göra.

Inbound marketing vs traditionell marknadsföring

Traditionell marknadsföring handlar om att söka upp kunden och presentera sina varor och tjänster och då framhålla sina konkurrensfördelar, ofta upplevs detta påträngande.

Ofta illustrerar man skillnaden mellan traditionell marknadsföring och inbound marketing som att välja att använda megafon eller en magnet för att nå ut med sitt budskap. Det är enkelt att inse att en megafon oftast upplevs påträngande medan magneten signalerar ett innehåll som du dras till av nyfikenhet och en vilja att veta mer.

59 procent är negativa till reklam till stor del beroende på mängden och brist på måttfullhet i spelreklam enligt Sveriges Annonsörer / Novus. Många tröttnar också på retargeting, att man via cookies i det närmaste förföljs av annonser från hemsidor man besökt. I en undersökning från Orvesto har 27% av användarna installerat ad blockers i sin dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Men tänk vilken fördel om kunden istället söker upp dig, tar en kontakt och är villig att köpa det du erbjuder! Det är enkelt att inse hur mycket mer motiverad den är att ta beslut om ett köp som själva aktivt sökt upp leverantören jämfört med den marknadsföring som dyker upp oanmäld på fel plats och vid fel tillfälle!

Man behöver lämna envägskommunikationen bakom sig och tillämpa konsekvenserna av sociala medier med ökat fokus på relationer, transparens och rekommendationer.

Hur jobba med Inbound marketing?

Inbound marketing omfattar vanligen nedan steg och för flera av dessa steg behöver man bra verktyg för att mäta resultat och behålla fortsatt kundkontakt, i synnerhet om det rör sig om större trafikvolymer. Flera CRM-system har också kraftfulla funktioner för utskick och hantering av personaliserad information.

1. Strategier för god synlighet på internet, tex Sökmotoroptimering, Google Ads, sociala medier osv.
2. Innehåll som tillför värde och bevisar kompetens, tex en kunskapsbank, bloggartiklar, whitepapers. (Content marketing)
3. Landningssidor där besökaren kan lämna kontaktuppgifter för att få material och bli kontaktad. (Conversion)
4. Uppföljning och bearbetning av de leads man fått in, det är ju inte säkert att det direkt är läge för avslut. (Remarket)
5. Fortsatt kontakt efter köp för att tillhandahålla information och mersälj. Och visst är ju nöjda kunder dina bästa språkrör!
6. Analysera och optimera flödet och innehållet. Testa och utveckla funktioner på er sajt.

Med en tydlig webbstrategi når du dina mål!

Självklart måste man ta fram en anpassad webbstrategi för varje verksamhet, men de grundläggande principerna för Inbound Marketing tror vi är tillämpbara för alla verksamheter. Det ligger i tiden att anpassa marknadsföringen till Internets grundläggande princip, att ta till vara den trafik och de sökningar som görs. Statistiskt talar man ofta om att 80% gör en sökning på Google innan man tar beslut om köp av produkt eller tjänst!

Nu kan man givetvis jobba med bra innehåll och hjälpa besökarna på sin webbplats att ta kontakt utan begrepp som Inbound marketing! Men metoden bildar en helhet som är värd att greppa även om du redan har bra rutiner för hur service och kundvård ska skötas.

Relevant marknadsföring som har ett värde för mottagaren kommer vara efterfrågad också framåt. Så lägg kraften på kreativitet, att hitta rätt budskap och säkerställ att du får ut den till din målgrupp när de söker den!

Kan vi hjälpa dig?

Lär dig mer

Fler artiklar

Kan vi hjälpa dig?