Kunskapsbank

Guide – Så skriver du bra artiklar för en kunskapsbank

Artiklar till en kunskapsbank är ofta lite längre med syftet att tillföra ett värde för målgruppen tex genom att besvara en fråga som är tydligt formulerad i rubriken. Ett mål med dessa artiklar är ofta att generera trafik från Google på viktiga sökord och fraser.

En kunskapsbank ingår numer ofta på många webbplatser. Man är generös och vill dela med sig av know-how och utbilda sin målgrupp så de lär sig mer. Det är också ett sätt att berätta hur man jobbar, vilka fördelar och USPar ens erbjudande har och visa sin kompetens. En kunskapsbank har också ett värde över tid, det är enkelt att återanvända innehåll tex för nyhetsbrev, sociala medier och andra sammanhang.

Guiden är uppdelad i tre nivåer från det grundläggande till mer kvalificerade tips beroende på ambitionsnivå, inriktning och målgrupp.

1. Grundläggande för artiklar i en kunskapsbank

 • Varje artikel bör innehålla minst 300 ord, gärna mer.
 • Håll språket och ordvalet enkelt och anpassat till målgruppen.
 • Ha en enkel och tydlig titel / huvudrubrik.
 • Ha en ingress på några meningar som ramar in ämnet och kanske också ger en bakgrund.
 • Dela upp texten med underrubriker som ger mening.
 • Ha en tydlig summering i slutet med egen underrubrik som sammanfattar slutsatser.

2. Tips för en stark kunskapsbank – skriv lite längre artiklar!

Här är några blandade tips för en aningens högre nivå på artiklarna i en kunskapsbank och hur den kan struktureras.

Innehåll och värde för läsaren

 • Gör en sökordanalys för att hitta luckor där det är enklare att komma högt och generera trafik från Google.
 • Försök hitta hur frågor är formulerade som många ställer.
 • Ibland daterar man dessa artiklar, men ofta vill man inte ha dem knutna till ett publiceringsdatum utan mer som ett permanent innehåll som inte är beroende av aktualitet.
 • Ha en eller kanske flera starka Call-To-Action (CTA).

SEO-aspekten

 • Om möjligt vill man ge ett kort och direkt svar på frågan i ingressen, det ökar möjligheten att Google tar med resultat och hela ingressen i sökresultatet.
 • Google älskar mycket text! En del hävdar att en SEO-anpassad artikel bör hålla minst 1000 och gärna 2000 ord.
 • Ha med relevanta sökord i titel / huvudrubrik, relevanta sökbegrepp bör komma tidigt eller först i dessa.
 • Sätt en Title på max 70 tecken och låt huvudrubriken vara en H1 som håller max 40 tecken, de bör inte vara identiska.
 • Meta description på max 140 tecken kan ofta vara en komprimerad variant av ingressen som ska locka att klicka för att läsa mer.
 • Använd sökord och synonymer naturligt, överdriva och spamma inte.
 • Om det rör sig om sökordsfraser man vill bli ”hittad på” bör de också användas som fraser i textinnehållet.

Strukturen

 • Lista gärna relaterade artiklar i nära anslutning till texten så besökaren enkelt kan lära sig ännu mer och stanna kvar på sajten.
 • Fundera tidigt hur artiklar kan grupperas och kategoriseras. När man passerar 10 artiklar / kategori kan man börja fundera lite mer på struktur och hierarki så det blir överskådligt.

3. Om det är lite längre artiklar, 500 ord eller mer

På denna nivå är det ytterligare några saker man kan överväga för att få en ännu starkare kunskapsbank.

 • Överväg att ha en enkel innehållsförteckning efter ingressen.
 • Det räcker nog inte med bara en bild överst, ha flera bilder för att lyfta upplevelsen
 • Punktlistor gör det enklare för läsare att få struktur på innehållet och ta med sig innehållet.
 • Grafiska element som block quotes gör att man i en längre artikel kan lyfta särskilt viktiga formuleringar.
 • Pedagogiska bilder, illustrationer och tabeller / grafer ökar förståelsen, förtydligar och gör det enklare att minnas.

Flera av dessa punkter som man kan tänka extra på i längre artiklar finns exemplifierade i denna artikel som håller drygt 3000 ord: Artikel om webbtrender som håller drygt 3000 ord.

Vad är skillnaden på en kunskapsbank och en FAQ?

I grunden är det kanske inte så stor skillnad, men ofta är det inte riktigt samma sak.

En FAQ har oftare korta svar på enklare frågor tex av supportkaraktär. Ofta har inte frågorna och svaren i en FAQ en egen url, det är mycket viktigt för att få SEO effekten med en bra indexering på Google att varje artikel är nåbar på en egen url. (undvik lösningar med tags, om det ingår ”#” i URL:en kan man inte vara säker på att Google indexerar innehållet korrekt.)

Vilka mål ska man sätta för en kunskapsbank?

Som alltid är det smart att forma en webbstrategi för företagets webbnärvaro. Många gånger mynnar det ut i att man väljer att ha med SEO och en Kunskapsbank som viktiga delar som man vill prioritera. Har man kommit så långt är det bara att sätta till resurser och köra igång.

I de flesta fall är en kunskapsbank en långsiktig satsning som börjar med det tekniska stödet och därefter lanserar man med kanske bara en handfull artiklar. Sedan bygger man på så efter ett år eller kanske två har man 20 – 30 artiklar eller rentav uppemot 100 inom olika ämnesområden som man har sakkunskap på.

Parallellt med att man jobbar på blir det naturligt att se hur kunskapsbanken tillför ökad trafikvolym, och förbättrade placeringar på Google. Här är det också viktigt att följa hur detta bidrar till att stärka varumärket och hur antalet leads eller förfrågningar ökar.

Säg till så hjälper vi gärna hur du kan komma igång med innehåll och artiklar för en kunskapsbank.

Kan vi hjälpa dig?

Lär dig mer

Fler artiklar

Kan vi hjälpa dig?