Kunskapsbank

Bygg varumärke med employer branding på LinkedIn

Employer branding eller arbetsgivarvarumärke handlar om hur attraktivt företaget är som arbetsgivare.  Genom att jobba med employer branding i sociala medier och kanske främst på LinkedIn kan man stärka arbetsgivarvarumärket, den egna företagskulturen och kommunicera att man är en attraktiv arbetsgivare.

I den här artikeln kan du läsa mer om employer branding och få tips kring hur du kan kommunicera arbetet på LinkedIn och via sociala medier.

Varför är employer branding viktigt?

Att jobba med employer branding och att stärka arbetsgivarvarumärket är avgörande för ett företags framtida möjligheter att utvecklas, växa och vara konkurrenskraftigt. Att attrahera, rekrytera eller behålla talanger är avgörande för att kunna nå företagets uppsatta vision och mål!

Hur funkar employer branding?

Alla arbetsgivare har ett employer brand vare sig de vill eller inte och det handlar om hur ett företag eller en organisation uppfattas som arbetsgivare. Employer branding, eller arbetsgivarvarumärke som vi säger på svenska, är därmed allt det som påverkar varumärket som arbetsgivare.

Varför är det så värdefullt i sociala medier?

Sociala medier är perfekt som format och kanal för att visa upp arbetet med employer branding och hur man som företag eller organisation jobbar med att få medarbetarna att trivas.

Innehållet måste självklart spegla verkligheten och här kan man vara både personlig, visa konkreta exempel från vardagen och visa upp vilka som jobbar hos er idag. Nyckeln är att få medarbetarna med på tåget, de behöver vara delaktiga, involverade och engagerade!

Vanligtvis behöver man identifiera specifika kanaler för att stärka arbetsgivarvarumärket, där LinkedIn är den mest naturliga att börja med. Använd storytelling och content marketing för att stärka arbetsgivarvarumärket. 

Så hur kan man jobba på LinkedIn med employer branding?

En genomarbetad strategi borgar för bättre resultat och genom att utgå ifrån vad målgruppen vill ha och letar efter, säkerställer man ett bra innehåll. Bestäm formerna för ett regelbundet redaktionsråd, där ni involverar personer från hela organisationen, ta fram publiceringskalendrar och en ansvarig person som ska driva utvecklingen.

Förmedla vad företaget står för och prata om det CSR-arbete ni driver. Besluta om hur ni ska involvera och lyfta fram enskilda medarbetare runt om i organisationen.

Posta inlägg som visar ditt engagemang i en sakfråga eller din kompetens inom ett ämne. Med en konsekvent inriktning profilerar du dig tydligare bland dina målgrupper.

Hur får man det att funka i praktiken?

Samla berörda medarbetare kring en workshop där ni lyfter de strategiska frågorna. Hur ska vi använda LinkedIn, vilken typ av kommunikation ska vi bedriva i kanalen och vilka interna processer behöver sättas igång för att komma igång med arbetet?

För framgång måste man givetvis också leva som man lär och vara en attraktiv arbetsplats som bygger på gott ledarskap, uppföljning, utvecklande och utmanande arbetsuppgifter, bra och trygga relationer och positiv feedback.

Helt plötsligt så har du medarbetare som inte kan hålla fingrarna borta från tangenterna och berätta för den stora digitala publiken vilken fantastiskt bra arbetsplats de har.

Kan vi hjälpa dig?

Lär dig mer

Fler artiklar

Kan vi hjälpa dig?