Kunskapsbank

ABM – Ställ in siktet på kunder du verkligen vill jobba med!

Account Based Marketing (ABM) eller kontobaserad marknadsföring handlar lite förenklat om att identifiera sin målgrupp på individnivå och sedan att exponera sin marknadsföring mot dessa individer.

Om du jobbar inom försäljning vill du inte slösa din tid på leads som inte är redo att köpa. När det kommer till marknadsföring vill du erbjuda innehåll till de mottagare som är genuint intresserade av det du har att säga.

Vad är account based marketing?

ABM fokuserar på att bearbeta de konton / företag, som du allra helst vill ha som kunder. Dvs företag som har potential att bli kunder, stanna kvar under en lång tid och som gärna betalar för det värde ni levererar.

Uppenbart lämpar detta sig i synnerhet vid tillfällen när man inte når ut så bra via Google eller med mer allmän marknadsföring. I andra änden funkar strategin bra eftersom det går att identifiera en grupp som man vill nå ut till och då den inte är alltför stor.

Account based marketing handlar alltså om att nå ut till specifika företag och personer i dessa med skräddarsydda kampanjer och insatser.

Hur och varför sikta in sig mot de kunder du helst vill jobba med?

Det är inte alltid man har lyxen att välja kunder man vill jobba med, men helt klart kan det inte skada att sikta högt. Till skillnad från den traditionell tratten är första steget inom account-based marketing att identifiera specifika företag, konton, och sedan få dem engagerade med hjälp av ditt mest relevanta innehåll. Du kan se ABM som en-mot-en metod snarare än en-mot-massan.

Det som skapar skillnad är att det är anpassat på en mer kvalificerad nivå, där marknadsföringsinnehåll riktas mot specifika intressebaserade målgrupper.

Några starka argument att testa ABM

1. Leads med kvalitet. Varför spendera tid och pengar på prospekt som kanske aldrig kommer till en punkt där de vill köpa det du säljer?
2. Du får fokus på ett färre antal leads vilket ger bättre och mer personliga konversationer som verkligen för säljprocessen framåt.
3. Enhetlig organisation. Genom att fokusera på konton istället för marknader bygger ABM en bro för ett bra samarbete från sälj över till genomförande och leverans, alla är överens om målet.
4. Bättre resultat och högre avkastning. Eftersom ABM koncentrerar resurser på potentiella kunder med ett förväntat högt värde blir och avkastningen högre.
5. Mottagarna köper konceptet eftersom det de möter är ett personligt anpassat innehåll med en skräddarsydda upplevelse.

Kom igång med ABM idag!

Några snabba punkter för att komma igång:
– Hitta de konton som passar bäst in i din drömkundsprofil
– Välj ut rätt personer vid rätt tid
– Börja skapa konversationer
– Analysera, lär, optimera och upprepa

Account Based Marketing (ABM) eller kontobaserad marknadsföring handlar alltså om att identifiera vilka som är era mest prioriterade konton. Istället för att försöka tala till massorna, är en väl genomtänkt ABM-strategi koncentrerad bara på några få målkonton istället för hela marknader. Det vill säga företag, som du allra helst vill ha som kunder, så tveka inte börja redan idag!

Kan vi hjälpa dig?

Lär dig mer

Fler artiklar

Kan vi hjälpa dig?