Kunskapsbank

Webbtrender – Google, några viktiga saker för din webbstrategi!

När det gäller webbtrender och Google finns det flera viktiga aspekter att uppmärksamma för att hålla sig uppdaterad och effektiv på nätet.

Även fortsatt har ju Google en stor betydelse inom marknadsföring både för att stärka sitt varumärke och i det direkta arbetet att få nya kunder och en ökad försäljning. Så att följa det som sker på Google och se möjligheterna och ev handlingsplan som kan behövas är smart!

I denna artikel tar vi upp några webbtrender på Google just nu:
Äldre Google Analytics data försvinner 1/7-2024
Google läckte över 2000 dokument om algoritmerna för sin ranking i maj 2024
Google gjorde en större uppdatering i mars, hur har det gått?
Google Ads – Har du uppdaterat så inte dina kampanjer begränsas av nya GDPR-regler?
Google låter AI svara direkt – Det kommer förändra sökbeteendena
Så vad göra på dessa webbtrender från Google?

Äldre Google Analytics data försvinner 1/7-2024

Föregående version, Google Analytics Universal stängde ju ner juli 2023 och nu 1/7-24 försvinner all data knutet till dessa konton.

Det kan tyckas ointressant, men rätt som det är vill man

    • Ha en historik eller se hur en viss säsong gick för något år sedan
    • Se hur en viss annonskampanj i någon media gav effekt
    • Bara veta hur vissa sidor eller tjänster utvecklats över tid

Ja det finns flera scenarios där man har god nytta av att ha tankat ner data från Google Analytics Universal.

Så är ju frågan hur man ska lagra data och på vilken nivå. För enklare webbplatser så kommer man långt bara genom att köra de rapporter man brukat mäta på och så exportera ut dessa till excel och kanske spara något visuellt.

För mer kvalificerad webbanalys så har Google olika förslag på lösning. Man får börja med att inventera vilka KPIer som verkligen används och för vilka beslut dessa behövs. En bra väg kan sedan vara att ta ut rapporter till Google Analytics Spreadsheet.

Så se över så du har sparat ner det du behvöver nu omgående!

Google Analytics Universal stängde ju ner juli 2023 och nu 1/7-24 försvinner all data knutet till dessa konton. Så spara ner det du behöver!

Google läckte över 2000 dokument om algoritmerna för sin ranking i maj 2024

Eller rättare sagt, nu i maj blev läckan känd och uppmärksammad. Det mesta som framkommit så långt är faktorer som varit kända eller åtminstone man kunnat ana har inverkan på hur olika webbplatser placerar sig vid organiska sökningar på Google.

Flera analyser pekar bl.a. på dessa faktorer som viktiga:

  • Domänens auktoritet. Här ingår länkkraft, varumärke, ålder på domänen där begreppet Sandbox visar att alldeles nya sajter / domäner inte rankar direkt.
  • Hur användare agerar, i synnerhet på Google Chrome. Hur länge stannar man på sajten, hur klickar man sig vidare.
  • Innehållets kvalitet: När blev det uppdaterat, är det fylligt och får man verkliga svar på sina frågor. Bra Meta-data. Är avsändaren trovärdig?

Vi rekommenderar denna enklare artikel om SEO och denna fördjupande SEO-artikel om hur man rankar bra på Google.

Google gjorde en större uppdatering i mars, hur har det gått?

5/3-24 gick Google ut med information om en större uppdatering för att stärka kvaliteten på sökresultaten. Nya algoritmer ska minska ”ohjälpsamt” innehåll med 40 %. Läs SEO-nyheten om Google update från mars här.

Google sa: ”Vi förväntar oss att kombinationen av den här uppdateringen och våra tidigare ansträngningar ackumulerat kommer att minska lågkvalitativt, ooriginalt innehåll i sökresultaten med 40 %.” Google säger att de ger två månaders varsel om denna policy och kommer att börja vidta både automatiska och manuella åtgärder mot detta missbruk om två månader dvs 5:e maj.

Sedan kom en uppdatering 26 april 2024: ”Från och med den 19 april har vi slutfört lanseringen av dessa ändringar. Du kommer nu att se 45 % mindre lågkvalitativt, originalinnehåll i sökresultaten jämfört med de 40 % förbättringar vi förväntade oss i det här arbetet.”

SEO-världen har därför med spänning följt utvecklingen och t.ex. i april kom en artikel om 1000 sajter i Sverige som tappat mest. Nu i juni verkar att vissa sajter som tappat mycket åtminstone till viss del återhämtat sig, men i grunden får man ändå konstatera att spelplanen ritats om och gamla eller tveksamma metoder nu är helt förlegade.

Vill man lära sig mer om hur Googles algoritmer och sökspindlar utvecklats under åren finns här en historik på några milstoplar. En sak man där kan lägga märke till är ju att även om SEO-branschen ofta vill tala om hur mycket som förändras hela tiden så är ändå verkligheten att de stora förändringarna kom för snart 10 år sedan då Google mer aktivt började jobba med förståelse av sökintention, vad som är kvalitetsinnehåll och mobile first.

Några saker som Google i synnerhet är vaksamma på är

1. Scaled content. Med Scaled content menar Google att på en befintlig och bra sajt, din företagssajt till exempel, publicera innehåll på en helt ny skala.
2. Reputation abuse. Vi kommer nu att betrakta mycket lågt värde, tredjepartsinnehåll producerat i första hand för rankningsändamål och utan noggrann tillsyn av en webbplatsägare som spam.
3. Expired domain abuse. Att köpa en utgången domän som fortfarande har länkar som pekar till den och fylla den med innehåll som kan synas på en lång rad sökord är den tredje formen man vill komma åt.

Var försiktig med SEO som baseras på stora mängder innehåll som genereras av AI och undvik SEO-strategier som huvudsakligen bygger på länkkraft med köpta länkar.

Google Ads – Har du uppdaterat så inte dina kampanjer begränsas av nya GDPR-regler?

Nya regelverket trädde i kraft redan i mars 2024 så säkert har du mötts av detta meddelande ”Använd samtyckesläge för att se till att din annonsmätning fortsätter att fungera”. Läs mer här om uppdateringen i Google Ads pga DMA.

Vad är då användarsamtycke och varför är det så viktigt? Enkelt uttryckt ger användarsamtycke enskilda personer möjlighet att välja hur deras personuppgifter ska samlas in och användas på nätet. Det handlar om att respektera deras integritet och ge dem kontroll över sitt digitala fotavtryck.

Consent Mode, som är integrerat med Google Consent Management Platform, har ett mer nyanserat tillvägagångssätt och justerar vilka data som samlas in baserat på användarens uttryckliga preferenser. Detta innebär att du kan följa sekretessbestämmelserna utan att offra värdefulla analysdata.

Så gör jobbet och implementera Googles samtyckesläge och börja dra nytta av fördelarna med datainsamling som utgår från integritet. Dessutom, det handlar inte bara om Google Ads, det gäller även Googles Analytics 4.

Google låter AI svara direkt – Förändrar sökbeteenden

AI-översikter innebär att Google själva genererar ut ett svar på din fråga till dig direkt i sökresultatet, baserat på flera olika källor från Googles index.

Som det verkar kommer Google inte visa AI-översikter för alla typer av sökningar. Det bedöms baserat på sökintentionen och graden av komplxeitet där Google anser att de kan ge ett mer värdefullt svar till användaren än de separata källor som visas i sökresultaten.

Här har Google lanserat en ny funktion de kallar “Overview”. Lite förenklat en AI-genererad snippet, högst upp i sökresultatet som genereras av AI, dvs inte en text från en webbplats, men med länkar till källan.

Trenden just nu för AI-genererade översikter

Google har minskat frekvensen av AI-genererade översikter, men när de dyker upp är översikterna mer detaljerade. Det innebär åtminstone tre saker:
1. Minskad risk för trafikförluster: Färre sökningar som utlöser AI-översikter som direkt svarar på frågor, gör organiska resultat mindre känsla för minskad trafik.
2. Mest påverkade nischer: AI-översikter visas mer i relations-, mat- och tekniknischer. Det gör att man inom dessa sektorer bör ägna mer uppmärksamhet åt Googles översiktsstrategi för AI.
3. Långt och djupgående innehåll viktigt: När AI-utdrag blir längre kan företag behöva skapa mer omfattande innehåll utöver vad översikterna täcker.

Denna förändring gör uppenbart ett förändrat sökbeteende, främst att det minskar trafiken till webbplatser då man får svaret direkt utan att behöva besöka en sajt.

Så vad göra på dessa webbtrender från Google?

Ja det är nog inte värre än att man kan sitta tryggt i båten, det är ändå inte att det gungar så mycket att man behöver bli alldeles orolig. I vart fall inte om du jobbar seriöst och håller dig inom ramarna för best practice för webbstrategi, SEO och marknadsföring.

Samtidigt, för alla som jobbar aktivt med webbstrategi med målet att stärka varumärket och öka antalet leads och förfrågningar så är det begåvat att vara uppmärksam på dessa trender så du inte missar saker att ta med i ditt webbprojekt.

Men som är i artikeln, ta gärna en kontakt så lyssnar vi gärna och ser om vi kan tillföra något till hjälp och stöd vidare framåt.

Även fortsatt har ju Google en stor betydelse inom marknadsföring både för att stärka sitt varumärke och i det direkta arbetet att få nya kunder och en ökad försäljning.

 

Så att följa det som sker på Google och se möjligheterna och ev handlingsplan som kan behövas är smart!

Kan vi hjälpa dig?

Lär dig mer

Fler artiklar

Kan vi hjälpa dig?