Kunskapsbank

Webbstrategi – Webbtrender för 2023 du inte vill missa!

Inför 2023 pekar vår spaning inom webbtrender på 6 områden som särskilt intressanta och viktiga att följa för mindre och mellanstora företag. Samtidigt är det utmanande tider på många håll med lågkonjunktur och ett mycket oroligt omvärldsläge med krig och kris.

Vi lyfter fram webbtrender inom sex områden som går från de lite bredare frågorna till att nischa in sig på olika frågor med vassare spets.
1. Hur lyckas man på webben 2023? Det är ju lågkonjunktur – hur tänka nu?
2. SEO-trender på senare tid som du kan vara intresserad av
3. Sociala medier, viktigare än någonsin 2023
4. Hur producera ett starkt innehåll 2023? Vilket värde skapar det?
5. Webbanalys – Sökbeteenden att vara observant på
6. Google Analytics vs GA4 hur går det för dig med uppdateringen?
Så vad blir take-away för 2023

1. Hur lyckas man på webben 2023? Det är ju lågkonjunktur – hur tänka nu?

Många tänker spontant att lösningen blir att spara och gräva ner sig för att hålla ut. I andra änden finns de som ökar sin marknadsföring för att hålla uppe omsättning, ta steg framåt och kanske för att inte behöva tappa värdefull personal.

Samtidigt är ju verkligheten att den digitala arenan förändras konstant och de som lyckas implementera relevanta trender i sin verksamhet kommer också vara de som tar marknadsandelar och når nya kunder också i en lågkonjunktur.

Du kan lyckas på webben 2023!

Så hur lyckes man på webben 2023? Enkelt uttryckt, du behöver förstå hur webben funkar för din verksamhet, hur du kan använda den optimalt. ”One size fits all” är inte svaret på frågan!

Varumärke eller Leads, vilket värde tillför SEO och Google din verksamhet? Klassiskt brukar man säga att SEO bör ingå i varje webbprojekt och det är det ingen skillnad 2023, men man behöver också fundera på vilken inverkan och betydelse SEO har i just min verksamhet.

Man kan tänka sig några olika scenarios eller intentioner besökaren har på webbplatsen:
1. Man vill hitta en leverantör och ringer eller fyller i ett formulär för en kontakt och för att få en offert.
2. Man vill köpa en produkt i en e-handel. (Inte mitt huvudfokus.)
3. Man vill bygga varumärke och igenkänning, då är det naturligt eller rentav en självklarhet att synas högt på vissa sökbegrepp.
4. Webbnärvaron ska stärka säljavdelningen men kanske inte genom direkta leads utan mer genom att visa att man är etablerad och att man verkligen är att lita på t.ex. genom att visa referenser.

Här är poängen att identifiera syftet med webbplatsen och vad besökarna har för mål när de kommer till din sajt, innan man vet det är det svårt att bygga en marknadsplan eller besluta om resurser.

Digital marknadsföring i lågkonjunktur, hur då?

Som det utvecklats senaste konjunkturcyklerna brukar webben oavsett stå sig bra då man där har enklare att se hur använda medel och resurser ger ett resultat. Man vill ha en tydlig koppling från gjorda insatser till önskat utfall.

Därmed inte sagt att satsningar på varumärke väljs bort, även om sådana satsningar är svårare att mäta utfall på så är det ingen tvekan att ett starkt varumärke i alla tider har lönat sig.

Analysera läget för att få fram ett beslutsunderlag på frågor som rör marknadsföring, kampanjer och säljaktiviteter. Lägg örat mot marken, hur är tonläget bland kunder och leverantörer? Vad gör konkurrenterna, går det kanske att öka synligheten till samma peng? Finns det en målgrupp som jag kan nå ut till och är de villiga att lägga orders?

Hur kan min kommunikation utformas på en sund hållbar nivå så den inte tystnar? Var landar trenden och vad blir konsekvenserna om man drar ut tidslinjen 3, 6, 12 månader? Var ligger den högre risken, att avvakta något eller om jag agerar och det visar sig vara fel beslut? Går det vänta med beslut? Har jag en plan B eller plan C om mitt första val inte visar sig genomförbart?

På något sätt måste man ändå vidare framåt, att bara passivt stå kvar på samma fläck är sällan lösningen. Det har alltid krävts mod att ta beslut, särskilt i ett läge som detta. Är rätt drag just nu att vänta in utvecklingen eller är det smarta att agera?

Identifiera syftet med webbplatsen och vad besökarna har för mål när de kommer till din sajt. Forma en webbstrategi utan att vara alltför defensiv, sök möjlighet att hellre hissa seglen i stormen än att söka skydd i hamnen!

2. SEO-trender på senare tid som du kan vara intresserad av

Här är en tydlig trend sedan flera år att sökmotorerna kommer att fortsätta att bli bättre på att förstå och tolka användarens avsikter och förväntningar. Det innebär att innehåll som är relevant, användarvänligt och lättnavigerat kommer att bli allt viktigare för att ranka högt i sökresultaten.

Google premierar auktoritet, innehåll, upplevelse och syfte med sökningen

Google har flera delar i koncept som adresserar detta, t.ex. EAT * uppdateras och utvidgas, vilket medför en minskad betydelse av länkar. Jobbar ju själv i mindre skala och har gjort några enklare tester under året och är böjd att hålla med om att innehåll slår länkar. Därmed ett ökat behov av content och bra innehåll.

Google-EATSå sent som i december 2022 sa Google: ”För att nu bättre kunna bedöma våra resultat får E-A-T en E:-erfarenhet, dvs E-E-A-T. Visar innehållet också att det har producerats med någon grad av erfarenhet, till exempel med faktisk användning av en produkt, att faktiskt ha besökt en plats eller att kommunicera vad en person upplevt? Det finns vissa situationer där det du verkligen värdesätter mest är innehåll som producerats av någon som har förstahandslivserfarenhet av det aktuella ämnet.”

* Google EAT står för Expertis, Auktoritet och Trovärdighet och infördes 2018 av Google. Läs om EAT och EEAT här.

Vad innebär detta för de som levererar SEO som tjänst?

Traditionellt har upplägget för många SEO-byråer fokuserat på tre saker: att sälja SEO till ett fast pris, göra mindre insatser på sajt och leverera några länkar. Sedan har man skalat upp insatserna i förhållande till omfattning på SEO-projektet där de mindre seriösa aktörerna enbart fakturerat högre utan utökade insatser i de större projekten.

Det är ett koncept som inte når ända fram 2023 och framöver, det är den grundläggande affärsmodellen som håller på att förändras. I stället kommer SEO att mer och mer utföras som en löpande konsulttjänst med leverans på, eller stöd till, tekniskt bra webbplatser, ett starkt content och löpande arbete hands-on.

Behövs då någon särskild SEO-kompetens, kanske du undrar? Räcker det inte att bara pumpa ut innehåll. Det är en bra fråga, inget hindrar någon att testa och se hur det går. En liten ledning kan man väl säga att Googles guider för optimerade webbplatser ger och den hjälp man får i Google Search Console. Här är nog ändå fortsatt indikationen att Google själva anser att det finns en del att hålla koll på. Men om du tex är en av få rörmokare i en mindre stad så borde det ju inte kräva så mycket för att ta en topplacering på Google. Man kan också jämföra med att städa arbetsplatsen själv eller att ta in en städfirma. I de flesta fall blir det ett bättre resultat och mer kostnadseffektivt att ta in ett proffs, dessutom gör det ju att din personal kan fokusera på det som de är bäst på.

Några enkla punkter på SEO för 2023

Och vissa av dessa har man i ärlighetens namn kunnat känna igen som heta webbtrender inte bara 2023 utan också tidigare år.

 • Bildstorlekar, undvik det vanliga misstaget att ha för stora bilder på sajten, de bör inte vara större än runt 100kb.
 • Ha en kunskapsbank eller annan struktur med artiklar som utbildar.
 • Ha en snabb sajt.
 • Betydelsen av länkar minskar.
 • Ha en stark ”Om oss” sida, se nedan om innehåll.

Google premierar auktoritet, innehåll, upplevelse och syfte med sökningen. Jobba därför aktivt med sökmotoroptimering med fokus på webbplatsen, tänk inte att länkar är någon sorts hemlig brygd som ger framgång 2023!

PS. OpenAI med ChatGPT, lägg det på minnet

ChatGPT är en ny spännande tjänst baserat på AI som verkar få stor betydelse också för sökmotorerna. OpenAI är delägt av Microsoft och ChatGPT ryktas komma i Bing under året. Google har förstås ett svar, det stavas Bard.

ChatGPT är en chatbot-teknologi utvecklad av OpenAI som är tränad på en oerhört stor mängd textdata vilket gör att den kan generera naturligt språk och svara på frågor på ett samtalslikt sätt. Den kan t.o.m. skriva prosa, svara på existensiella frågor men även vägleda och skriva programkod på en mängd olika språk.

Användaren skriver en fråga och får ett svar tillbaka. Ställs en följdfråga fördjupar chattboten svaret. Den lär sig hela tiden, vilket gör att en standardfråga ställd vid två olika tidpunkter inte besvaras på samma sätt. ChatGPT är förstås bäst på engelska, men ger många gånger mycket bra resultat även på svenska.

Det lär finnas skäl att återkomma på detta ämne under året, lägg ChatGPT på minnet!

3. Sociala medier, viktigare än någonsin 2023

Det är enkelt att hålla med om att sociala medier hör till om man vill jobba för en stark webbnärvaro, men hur ska man lägga upp strategin och vilka resurser kommer det att kräva för att lyckas 2023.

Grundläggande har alltid varit att finnas där din målgrupp finns, så vilka är din målgrupp och var finns de?

Här kommer man ganska långt med rapporten Svenskarna och Internet för 2022:
De tre största plattformarna är Youtube, Facebook och Instagram. Youtube, Flashback, Reddit och Twitch minskar något jämfört med föregående år. Snapchat är det sociala medium som flest 00-talister använder på daglig basis, medan Facebook inte är en plats för unga. Bland 90-talister använder hela 7 av 10 Instagram på daglig basis.

LinkedIn är populärt för B2B

Rapporten Svenskarna och Internet för 2022 anger att Linkedins användare nästan enbart består av personer i åldern 18–65 år och det är framförallt personer födda från 60-talet till och med 90-talet, det vill säga i åldern 32–62 år.

Några data från rapporten, se bild:
• 7 av 10 brukar ta del av inlägg i flödet på Linkedin.
• Omkring 3 av 10 brukar marknadsföra sig själva eller sitt professionella jag och ungefär lika många brukar söka efter platsannonser.
• Drygt 1 av 10 marknadsför sitt företag/organisation och lika många brukar skicka direktansökan till utannonserade tjänster.
• Knappt 1 av 10 brukar skapa egna inlägg.

Internet och Svenskarna-2022

Man kan se detta som ett problem för LinkedIn med låg engagemangsgrad, eller så kan man vända på det och se dessa data som en möjlighet att enklare nå ut i bruset eftersom andelen som publicerar inte är så hög.

För egen del med de projekt jag jobbar med så ser jag LinkedIn som första val i de flesta fall. Många som jobbar med B2B mot företag väljer nog helt enkelt LinkedIn som första plattform att jobba på.

Enkla förslag för att komma igång med LinkedIn hittar du här, här om Employer Branding och här en intervju med Anderas Åkervall som delar med sig av smarta tips för LinkedIn.

Dock möjligen med undantag av de som driver verksamheter som har enkelt att generera visuellt material då ju Instagram självklart kommer först. Bygger du vackra saker, levererar du goda bakverk, jobbar du inom mode eller design, ja uppenbart vill du då ha ett levande Instagram konto med ett flöde på din webbplats. Om du däremot jobbar inom finans, juridik eller rekrytering är inte Instagram lika enkelt att fylla med ett lockande visuellt material.

Jobbar du B2B och har haft svårt att lämna startblocken i din satsning på sociala medier? Sätt då en enkel plan för aktiviteter på LinkedIn för 2023.

4. Hur producera ett starkt innehåll 2023? Vilket värde skapar det?

Med tanke på att flera av ovan trendspaningar bygger på att man jobbar aktivt med sitt innehåll så är ju frågan vad är ett bra innehåll eller content och hur kan man producera det smart för 2023.

Tipsar återigen om Copyboken av Mattias Åkerberg

Även om den inte i strikt betydelse handlar om innehåll utan Copy så vill jag gärna påminna om den om du inte redan har den.

Hittade en ny klockren insikt i den som jag gillar på sidan 235. ”Finn din formel” är rubriken med tanken att man kan hitta koncept eller mönster för vad hur texten är uppbyggd eller strukturerad. Ett förslag är PAS, Problem, Agitate, Solve.  Alltså skapa intresse och nyfikenhet med en frågeställning som belyser ett problem som målgruppen har. Argumentera och rör om i ”känslogrytan”, så du engagerar mottagaren. Visa lösningen, ”Solve”, som kan vara en väg till en införsäljning eller en Call-to-Action att ta nästa steg i en önskad riktning. Lägg främsta fokus på problemet och lösningen, inte på alla olika sidor eller egenskaper av själva lösningen.

Läs mer om den boken här.

Ett starkt innehåll har målgruppen i fokus

Med ett starkt content blir det också enklare att lyckas med Sociala medier. Värdet av din kommunikation eller ska vi säga tolkningsföreträde har mottagaren och om denna inte förstår dig hjälper det ju inte att du tycker du är tydlig.

Några praktiska tips som också gäller 2023:

 • Du behöver ta reda på vem mottagaren är och förstå deras utgångspunkt och förkunskap.
 • Vad är det viktigaste du vill att mottagaren ska ta med sig? Kommunicera bara ett budskap i taget.
 • Be om feedback och lyssna in vad mottagaren har uppfattat, uppmuntra med följdfrågor för att få hela bilden.
 • CTA – Mottagaren behöver ofta hjälp att förstå vad hen ska göra. Så vad vill du att hen ska göra? Var tydlig med dina Call-To-Actions!

Gammalt innehåll har oftast fortfarande ett bra värde, glöm inte bort det.

Givet förstås att det producerades med omsorg från början. Denna insikt är också ett starkt incitament att jobba igenom sitt innehåll ordentligt från början. Då får man succesivt ett starkt material.

Att kunna återanvända äldre innehåll förenklar livet och går att göra med kvalitet. Nästan oavsett vad du ska göra content om kan du hitta ett intressant perspektiv genom att ställa frågor, söka samband, våga vrida och vända på ämnet. Det finns få tråkiga områden.

Google älskar innehåll med kvalitet, tex en stark ”Om oss” sida

Som nämndes i ovan trendspaning så minskar länkarnas betydelse och behovet av ett starkt innehåll ökar.

Här är en trend att jobba mer aktivt med sin ”Om oss” sida. Detta för att markera kompetens och hjälpa Google ge innehållet det kredd som det förtjänar.

Några tips för en stark Om oss sida
En Om oss-sida är inte bara där du delar historien om ditt varumärke. Det är också där du berättar för din kund vad du gör för dem och hur du arbetar för att möta deras behov inom det området. Det är inte så mycket ”Här är vad vi handlar om”, utan mer som ”Här är vilka vi är, varför vi började och vad vi kan göra för dig.”

En Om oss-sida kan innehålla ett brett utbud av information, men de vanligaste avsnitten att inkludera är:

 • Vem är din målgrupp / kund och vad du gör för dem.
 • Din varumärkeshistoria/historia, inklusive hur du kom igång.
 • Ditt uppdrag och din vision för företaget.
 • Dina varumärkesvärderingar, vad du tror på och hur du upprätthåller dessa värderingar i din dagliga verksamhet.
 • Minibiografi av personerna i ditt team.
 • En förklaring av din process, hur dina tjänster fungerar eller hur dina produkter tillverkas.
 • Gärna något om hållbarhet, miljöfokus och kvalitetsarbete.

UX-writing, mikrocopy gör upplevelsen mer smooth

Detta är egentligen inte content i betydelsen innehåll utan mer en trend som stärker upplevelsen på webbplatsen.

För att kunna använda en webbplats, en app eller någon digital tjänst så finns små texter och grafiska element som pekar dig rätt, hjälper dig och sätter känslan för platsen, microcopy eller UX-copy. UX är User Experience eller på svenska användarupplevelse, så med andra ord är målet att förstå hur användarna tänker, navigerar och vad som är deras behov och mål i varje givet läge. Användarupplevelsen står i centrum och de små texterna som nästan inte märks spelar en stor roll i att få användaren att hitta rätt, trivas och lotsas till aktivitet, engagemang eller köp.

Content is king – Det är omöjligt att lyckas på webben om du inte avsätter resurser för att ta fram ett starkt innehåll som har ett värde för din målgrupp!

Content is king

5. Webbanalys – Sökbeteenden att vara observant på

Här finns en hel del att vara observant på men lyfter här bara en undersökning från Semrush om ZERO Click för snart ett halvår sedan.

Zero Click är de sökningar som görs där man inte väljer att klicka sig vidare från Google. Dvs informationen du söker finns direkt på Google eller alternativt att du inte hittade ett relevant resultat på din sökning.

Semrush publicerade en spännande studie i oktober 2022

Studien baserar sig på 20 000 olika användare och deras beteende under maj 2022. Totalt mynnar detta ut i drygt 600 000 olika unika sökbeteenden som studerats och kategoriserats. Läs den här.
• 9,7% Google Clicks, klick på förfinade resultat på Google såsom exempelvis bilder, nyheter och videos
• 17,9% Google Keyword, ny sökning med förändrad sökfråga
• 25,6% Zero clicks, alltså sökningar som inte leder till något klick på något inom två minuter efter det att sökningen gjorts
• 1,8% Paid Clicks, alltså klick på köpt annonsering
• 45,1% Organic Clicks, klick på organiska, icke köpta sökresultat

Zero-click-Semrush

Mycket har redan skrivits om detta och man kan förstås vara tveksam till statistiken men inför 2023 vill vi bara konstatera några få saker på temat att undersökningen befäster värdet av att synas organiskt.

Man behöver värdera syftet med agerandet, searchintent. Kan man identifiera sökbeteenden och därefter användarbeteenden på sin egen sajt så lär man mycket om hur den används idag och vad man kan och bör göra för att förbättra den och konverteringen.

En slutsats man också kan se från denna studie är ju förstås att det har ett tydligt värde att arbeta vidare med FAQ-delar, guider, white papers och kunskapsbanker. Detta eftersom man på det viset kan tillgodogöra sig den stora mängd informationssök som görs och så arbeta med sitt varumärke.

Varför inte ta en del av marknadsföringsbudgeten på Google Ads och investera i ett SEO-projekt? Ett sådant projekt bör inkludera allt från teknik, content, användarvänlighet, hastighet och länkar till projektplan och uppföljning.

Förresten, jobbar precis med en Google Ads kampanj som stadigt har ett kvalitets resultat eller optimeringsresultat från Google stabilt över 90%, men det har inte blivit fler orders eller leads för det, här behövs också någon slags business intelligence för att nå hela vägen ända fram

Webbanalys är grunden för att kunna fatta beslut, följa upp och optimera din webbstrategi. Håll den enkel och basera den på verklig data som du har potential att förstå och dra slutsatser från!

6. Google Analytics vs GA4 hur går det för dig med uppdateringen?

Google har på senare tid tydligt kommunicerat att Google Analytics med spårningskoden Universal Analytics kommer sluta mäta statistik den 1 juli 2023. Koden kommer i stället ersättas av spårningskoden Google Analytics 4 (GA4).

Förändringen påverkar alla sajter som använder Google Analytics. Google Analytics 4 kommer med många nya och förbättrade funktioner. Integrationen av olika dataflöden är mer omfattande, vilket ger en bättre bild av besökarna.

Eftersom det inte går att importera in befintlig data eller bara uppgradera till GA4-versionen är det nu hög tid att skapa en ny Google Analytics 4-egendom så du inte förlorar historiska insikter när Universal Analytics slutar generera webbdata.

Det är viktigt men kanske inte full panik att få allt som rör GA4 på plats då funktioner löpande läggs till. Läs mer om steget från Google Analytics till GA4 här.

Så vad blir take-away för 2023?

Ska man summera så kanske man kan lyfta några punkter lite extra:
– Du behöver förstå hur din bransch eller affärsmodell gör sig bäst på webben.
– SEO är fortsatt starkt, ha alltid med det i dina webbprojekt.
– Nu mer än någonsin – Content is king!

Som vanligt är vår utgångspunkt marknadsföring på webben för små och medelstora företag. Trots hotande lågkonjunktur tror vi inte att lösningen är att gräva ner sig i enbart defensiva positioner. Utan att ta onödiga risker vill vi hellre hissa seglen i stormen än att söka skydd i hamnen!

 

Webbtrender 2023

Kan vi hjälpa dig?

Lär dig mer

Fler artiklar

Kan vi hjälpa dig?